Odločitve US

Odločitve Denacionalizacija v letu 2017

Up-282/15 5. 10. 2017 Uradni list RS, št. 59/2017 in OdlUS XXII, 28
Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 267/2013 z dne 10. 3. 2015 in sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 491/2012 z dne 19. 6. 2013
Up-659/15 12. 12. 2017 Neobjavljeno
Sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 137/2014 z dne 15. 4. 2015
Up-282/17 12. 12. 2017 Neobjavljeno
Sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 370/2016 z dne 1. 2. 2017 in sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 210/2016 z dne 12. 10. 2016
Up-550/15 12. 12. 2017 Neobjavljeno
Sodba Upravnega sodišča št. I U 1748/2013 z dne 3. 2. 2015
Up-892/15 12. 12. 2017 Neobjavljeno
Sodba Upravnega sodišča št. I U 1754/2014 z dne 10. 3. 2015
Up-476/15 12. 12. 2017 Neobjavljeno
Sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 487/2013 z dne 13. 1. 2015
Up-542/15, Up-543/15 12. 12. 2017 Neobjavljeno
Sodbi Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 240/2014 z dne 4. 2. 2015 in št. II U 241/2014 z dne 4. 2. 2015
Up-500/16 12. 12. 2017 Neobjavljeno
Sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 184/2015 z dne 17. 12. 2015
Up-706/15 12. 12. 2017 Neobjavljeno
Sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 242/2014 z dne 6. 5. 2015
Up-876/15 12. 12. 2017 Neobjavljeno
Sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 238/2014 z dne 25.2.2015
Up-853/15 12. 12. 2017 Neobjavljeno
Sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 68/2015 z dne 6. 5. 2015
Up-547/15 12. 12. 2017 Neobjavljeno
Sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 382/2014 z dne 25.2.2015
Up-403/17 12. 12. 2017 Neobjavljeno
Sodba Upravnega sodišča št. I U 1589/2015 z dne 4.10.2016
Up-499/16 12. 12. 2017 Neobjavljeno
Sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 186/2015 z dne 17. 12. 2015
Up-594/15 12. 12. 2017 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 86/2013 z dne 3.6.2015, sodba Upravnega sodišča št. I U 632/2012 z dne 22.1.2013
Up-714/15 12. 12. 2017 Neobjavljeno
Sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 310/2013 z dne 13. 1. 2015
Up-930/16 12. 12. 2017 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 157/2015 z dne 7. 9. 2016 in sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 159/2014 z dne 18. 3. 2015
Up-992/16 12. 12. 2017 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 91/2015 z dne 31. 8. 2016 in sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 259/2013 z dne 3. 2. 2015
Up-475/15 12. 12. 2017 Neobjavljeno
Točka II izreka sodbe Upravnega sodišča št. I U 1329/2014 z dne 3. 2. 2015
Up-206/16 12. 12. 2017 Neobjavljeno
Sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 189/2013 z dne 20. 11. 2013