Odločitve US

Odločitve Denacionalizacija v letu 2017

Up-282/15 5. 10. 2017 Uradni list RS, št. 59/2017
Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 267/2013 z dne 10. 3. 2015 in sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 491/2012 z dne 19. 6. 2013
Up-475/15 12. 12. 2017 Neobjavljeno
Točka II izreka sodbe Upravnega sodišča št. I U 1329/2014 z dne 3. 2. 2015
Up-206/16 12. 12. 2017 Neobjavljeno
Sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 189/2013 z dne 20. 11. 2013
Up-716/15 12. 12. 2017 Neobjavljeno
Sodba Upravnega sodišča št. I U 1997/2014 z dne 17. 3. 2015
Up-441/15 12. 12. 2017 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 103/2013 z dne 24. 3. 2015 in sodba Upravnega sodišča št. I U 2204/2011 z dne 22. 1. 2013
Up-601/15 12. 12. 2017 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 94/2013 z dne 3.6.2015 in sodba Upravnega sodišča št. I U 616/2012 z dne 8.1.2013
Up-472/15, Up-473/15 12. 12. 2017 Neobjavljeno
Sodbi Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 186/2013 z dne 21. 1. 2015 in št. II U 473/2013 z dne 21. 1. 2015
Up-758/15 12. 12. 2017 Neobjavljeno
Sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 55/2014 z dne 13. 1. 2015
Up-427/15 12. 12. 2017 Neobjavljeno
Sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 195/2013 z dne 3. 7. 2013
Up-703/15 12. 12. 2017 Neobjavljeno
Sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 143/2014 z dne 25. 2. 2015
Up-567/15 12. 12. 2017 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 90/2013 z dne 27. 5. 2015 in sodba Upravnega sodišča št. I U 666/2012 z dne 22. 1. 2013
Up-549/15 12. 12. 2017 Neobjavljeno
Sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 421/2014 z dne 11. 2. 2015
Up-546/15 12. 12. 2017 Neobjavljeno
Sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 443/2014 z dne 25. 2. 2015
Up-852/15 12. 12. 2017 Neobjavljeno
Sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 58/2014 z dne 11. 3. 2015
Up-931/16 12. 12. 2017 Neobjavljeno
Sodba Upravnega sodišča št. I U 752/2015 z dne 12. 4. 2016
Up-282/17 12. 12. 2017 Neobjavljeno
Sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 370/2016 z dne 1. 2. 2017 in sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 210/2016 z dne 12. 10. 2016
Up-550/15 12. 12. 2017 Neobjavljeno
Sodba Upravnega sodišča št. I U 1748/2013 z dne 3. 2. 2015
Up-892/15 12. 12. 2017 Neobjavljeno
Sodba Upravnega sodišča št. I U 1754/2014 z dne 10. 3. 2015
Up-476/15 12. 12. 2017 Neobjavljeno
Sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 487/2013 z dne 13. 1. 2015
Up-542/15, Up-543/15 12. 12. 2017 Neobjavljeno
Sodbi Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 240/2014 z dne 4. 2. 2015 in št. II U 241/2014 z dne 4. 2. 2015