Odločitve US

Odločitve Volitve v letu 2018

U-I-94/18, Up-261/18 22. 3. 2018 Neobjavljeno
Zakon o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) (ZDSve) Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Vrhovnega sodišča št. Uv 2/2018 z dne 16. 2. 2018
Up-713/18 11. 5. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. Uv 5/2018 z dne 5. 5. 2018
Up-716/18, Up-745/18 17. 5. 2018 Uradni list RS, št. 35/2018 in OdlUS XXIII, 22
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. Uv 6/2018 z dne 7. 5. 2018 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. Uv 7/2018 z dne 10. 5. 2018
Mp-3/18 12. 7. 2018 Neobjavljeno
Pritožba zoper sklep Državnega zbora št. 004-03/18-8/9 z dne 22. 6. 2018 (Uradni list RS, št. 43/18)
U-I-409/18, U-I-412/18, U-I-413/18, U-I-414/18, U-I-417/18... 24. 7. 2018 Neobjavljeno
Ukaz o sklicu prve seje Državnega zbora z dne 15. 6. 2018 (Uradni list št. 41/18) Zapisnik o ugotovitvi izida predčasnih volitev poslancev v Državni zbor z dne 14. 6. 2018 (Uradni list št. 41/18)
Mp-4/18 10. 9. 2018 Neobjavljeno
Pritožba zoper sklep Državnega zbora št. 004-03/18-8/9 z dne 22. 6. 2018 (Uradni list RS, št. 43/18)
Mp-5/18 20. 9. 2018 Neobjavljeno
Pritožba zoper dopis Državne volilne komisije št. 041-36/2018-2 z dne 13. 7. 2018 in zoper sklep Volilne komisije 4. volilne enote št. 041-10/2018-8 z dne 18. 7. 2018
U-I-443/18 20. 9. 2018 Neobjavljeno
Delovanje predsednika Vlade in hkratnega poslanca Državnega zbora
U-I-32/15 8. 11. 2018 Uradni list RS, št. 82/2018 in OdlUS XXIII, 12
Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 23/17) (ZVDZ), 1. odst. 7. čl., 42.čl., 43. čl., 44. čl. in 2. odst. 91. čl. Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) (ZDVEDZ), 4. čl. Ustava (URS), 5. odst. 80. čl.
Up-1410/18 13. 11. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 323/2018 z dne 30. 10. 2018 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 323/2018 z dne 30. 10. 2018 v zvezi s I. točko izreka odločbe Mestne volilne komisije Mestne občine Maribor št. MVK 3/2018 z dne 27. 10. 2018 Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 323/2018 z dne 30. 10. 2018 v zvezi z II. točko izreka odločbe Mestne volilne komisije Mestne občine Maribor št. MVK 3/2018 z dne 27. 10. 2018