Odločitve US

Odločitve Kaznovalno pravo - kazensko pravo v letu 2018

Up-518/17 3. 1. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. XI Ips 47551/2016 z dne 6. 4. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. II Ks 47551/2016 z dne 1. 3. 2017 in s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. II Kpd 47551/2016 z dne 20. 2. 2017
Up-1057/17 3. 1. 2018 Neobjavljeno
Sklep Višjega sodišča v Celju št. I Kp 47551/2016 z dne 19. 9. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. II Ks 47551/2016 z dne 18. 8. 2017
Up-645/17 7. 2. 2018 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 26180/2014 z dne 16. 3. 2017 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. III Kp 26180/2014 z dne 7. 4. 2016 in s sodbo Okrožnega sodišča na Ptuju št. I K 26180/2014 z dne 12. 10. 2015
Up-381/14 15. 2. 2018 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 35836/2010 z dne 6. 3. 2014 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 35836/2010 z dne 24. 1. 2013 in s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. IK 35836/2010 z dne 13. 1. 2012
U-I-132/15 15. 3. 2018 Uradni list RS, št. 24/2018
Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo) (KZ), 1. odst. 243. čl.
Up-714/16, Up-833/16 29. 3. 2018 Neobjavljeno
Ustavni pritožbi zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 53384/2014 z dne 28. 7. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 53384/2014 z dne 20. 7. 2016, zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 53384/2014 z dne 19. 8. 2016, zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 53384/2014 z dne 26. 9. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 53384/2014 z dne 19. 9. 2016 in zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV K 53384/2014 z dne 28. 9. 2016
Up-777/17 29. 3. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper vabilo na glavno obravnavo Okrožnega sodišča v Mariboru št. III K 12533/2012 z dne 25. 5. 2017 ter zoper dopis o preklicu in preložitvi glavne obravnave Okrožnega sodišča v Mariboru št. III K 12533/2012 z dne 6. 6. 2017
Up-884/17 5. 4. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 53384/2014 z dne 14. 9. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 53384/2014 z dne 5. 9. 2017
Up-819/15 9. 4. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 29/2015 z dne 13. 7. 2015 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. IKZ 7/2014 z dne 5. 6. 2015
Up-988/15 12. 4. 2018 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 21931/2014 z dne 8. 10. 2015
U-I-157/16, Up-729/16, Up-55/17 19. 4. 2018 Uradni list RS, št. 32/2018
Ustavna pritožba Banke Slovenije zoper odredbe Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV Kpd 25686/2016 z dne 30. 6. 2016, št. IV Kpd 25686/2016 z dne 30. 6. 2016, št. IV Kpd 25686/2016 z dne 6. 7. 2016 in št. III Kpd 29285/2016 z dne 22. 7. 2016 Ustavna pritožba Evropske centralne banke zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 29285/2016 z dne 17. 11. 2016 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14 in 66/17) (ZKP)
Up-103/14 6. 6. 2018 Uradni list RS, št. 44/2018
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 47016/2010 z dne 17. 10. 2013, sodba Višjega sodišča v Celju št. II Kp 47016/2010 z dne 9. 4. 2013 in sodba Okrožnega sodišča v Celju št. I K 47016/2010 z dne 11. 5. 2012
Up-979/15 21. 6. 2018 Uradni list RS, št. 54/2018
Ustavna pritožba zoper odredbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV Kpd 35412/2015 z dne 9. 12. 2015
U-I-6/15, Up-33/15, Up-1003/15 5. 7. 2018 Uradni list RS, št. 53/2018
Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14) (ZOPNI), 1. odst. 57. čl. Sklep Okrožnega sodišča na Ptuju št. II Ks 24432/2013 z dne 11. 12. 2014, sklep Okrožnega sodišča na Ptuju št. II Kpd 24432/2013 z dne 19. 11. 2014 ter sklep Okrožnega sodišča na Ptuju št. II Kpd 24432/2013 z dne 10. 10. 2014 Sklep Okrožnega sodišča na Ptuju št. II Ks 24432/2013 z dne 17. 11. 2015 in sklep Okrožnega sodišča na Ptuju št. II Kpd 24432/2013 z dne 29. 10. 2015
Up-995/15 12. 7. 2018 Uradni list RS, št. 53/2018
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 44415/2010 z dne 15. 10. 2015, sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. III Kp 44415/2010 z dne 25. 10. 2013 in sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani št. III K 44415/2010 z dne 20. 11. 2012
Up-134/15, U-I-29/15 12. 7. 2018 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 45162/2011 z dne 13. 11. 2014 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14 in 66/17) (ZKP), 5. odst. 420. čl.
U-I-381/18, Up-804/18 10. 9. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 60007/2011 z dne 23. 3. 2018 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14 in 66/17) (ZKP) 1. odst. 283. čl.
Up-632/18 10. 9. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. I Kp 52398/2017 z dne 4. 4. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. II Ks 52398/2017 z dne 8. 3. 2018
Up-616/15 20. 9. 2018 Uradni list RS, št. 67/2018 in OdlUS
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 60272/2012 z dne 14. 5. 2015, sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 60272/2012 z dne 11. 12. 2013 in sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I K 60272/2012 z dne 6. 6. 2013
U-I-288/18, Up-582/18 27. 9. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. I Ks 26299/2017 z dne 30. 6. 2017 Zakon o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr. in 10/17) (ZNPPol), 2. in 4. odst. 62. čl.