Odločitve US

Odločitve Kaznovalno pravo - kazensko pravo v letu 2018

U-I-435/18, Up-1069/18 1. 10. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 60007/2011 z dne 16. 5. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 60007/2011 z dne 4. 4. 2018 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14 in 66/17) (ZKP), 1. odst. 283. čl.
Up-820/15 15. 10. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 49059/2013 z dne 23. 7. 2015 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 49059/2013 z dne 16. 10. 2014 in s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. VI K 49059/2013 z dne 4. 3. 2014
U-I-101/17 30. 10. 2018 Neobjavljeno
Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14) (ZOPNI)
U-I-114/16, Up-535/16 22. 11. 2018 Neobjavljeno
Sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 5961/2013 z dne 2. 6. 2016, s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. X K 5961/2013 z dne 28. 4. 2016 in sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. X K 5961/2013 z dne 10. 2. 2016 Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI), 2. in 3. odst. 5. čl. in 1. odst. 57. čl.
U-I-209/15, Up-985/15 22. 11. 2018 Neobjavljeno
Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14 in 66/17) (ZKP), 1. odst. 421. čl. Ustavna pritožba zoper: – sklep Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 43897/2014 z dne 1. 10. 2015 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljutomeru št. K 43897/2014 z dne 19. 8. 2015, – sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 43897/2014 z dne 14. 6. 2016 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljutomeru št. K 43897/2014 z dne 10. 12. 2015 in – sklep Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 43897/2014 z dne 14. 6. 2016 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljutomeru št. K 43897/2014 z dne 10. 12. 2015 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 43897/2014 z dne 4. 6. 2015 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljutomeru št. K 43897/2014 z dne 9. 12. 2014
Up-307/15 27. 11. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 39647/2010 z dne 27. 11. 2014 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. III Kp 39647/2010 z dne 25. 7. 2012 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II K 39647/2010 (II K 357/2007) z dne 12. 12. 2011
U-I-488/18, Up-1432/18 29. 11. 2018 OdlUS XXIII, 16
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 35524/2018 z dne 29. 10. 2018 Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (Uradni list RS, št. 48/13, 37/15 in 22/18) (ZSKZDČEU-1), 5. tč. 1. odst. 10. čl. Ustavna pritožba zoper odredbo Okrožnega sodišča v Kranju št. XVI Kpd 35524/2018 z dne 2. 11. 2018
Up-851/14, U-I-224/14 30. 11. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. XI Ks 21717/14 z dne 11. 9. 2014 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. XI Kpd 21717/14 z dne 22. 7. 2014 in s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. XI Kpd 21717/14 z dne 3. 6. 2014 Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14) (ZOPNI)
Up-1472/18 13. 12. 2018 Uradni list RS, št. 2/2019 in OdlUS XXIII, 31
Sklep senata Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 41420/2018 z dne 30. 10. 2018 in sklep preiskovalne sodnice Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II Kpd 41420/2018 z dne 18. 10. 2018
U-I-165/16 18. 12. 2018 Neobjavljeno
Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17) (KZ-1), 5. odst. 88. čl.