Odločitve US

Odločitve Civilno pravo - izvršba v letu 2018

U-I-175/17, Up-981/17 5. 1. 2018 Neobjavljeno
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14 in 54/15) (ZIZ), 3. odst. 9. čl., 2.odst. 23. čl., 29.b čl., 36. čl. in 5. odst. 41. čl. Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 2222/2017 z dne 9. 8. 2017 v zvezi s sklepoma Okrajnega sodišča v Ljubljani št. VL 183933/2014 z dne 12. 6. 2017 in z dne 19. 1. 2015 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 1886/2015 z dne 26. 8. 2015 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. VL 183933/2014 z dne 14. 4. 2015
Up-995/17 5. 3. 2018 Neobjavljeno
Odredba o prodaji Okrajnega sodišča v Ljubljani št. In 1649/2010, In 422/2011 z dne 23. 8. 2017
Up-570/16 9. 4. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Ip 568/2016 z dne 30. 3. 2016 v zvezi s sklepoma Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 2874 In 227/2013 z dne 27. 10. 2015 in z dne 15. 12. 2015
Up-620/16 9. 4. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper I. točko izreka sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 123/2016 z dne 3. 5. 2016 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kočevju št. In 76/2014 z dne 21. 10. 2015
U-I-92/18, Up-255/18 16. 4. 2018 Neobjavljeno
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15 in 11/18) (ZIZ), 56. čl., 3. odst. 61. čl. Ustavna pritožba zoper I. točko izreka sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 2727/2017 z dne 25. 10. 2017 v zvezi z 2. točko izreka sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani št. In 1093/2003 z dne 2. 6. 2017
Up-223/17 21. 6. 2018 Neobjavljeno
Sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Ip 244/2016 z dne 17. 1. 2017 in sklep Okrajnega sodišča v Kopru št. In 14/2915 z dne 28. 4. 2016
U-I-102/17, Up-539/17 10. 9. 2018 Neobjavljeno
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15 in 11/18) (ZIZ), 4. in 5. odst. 226 čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 125/2017 z dne 24. 1. 2017 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 3186 In 269/2015 z dne 6. 10. 2016 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 1546/2016 z dne 11. 5. 2016 v zvezi s sklepoma Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 3186 In 269/2015 z dne 10. 3. 2016 in z dne 6. 4. 2016 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 1907/2017 z dne 23. 8. 2017 v zvezi s sklepoma Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 3206 I 2218/2016 z dne 14. 4. 2017 in z dne 1. 9. 2016
U-I-203/16, Up-923/16 10. 9. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 1434/2016 z dne 10. 8. 2016 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Grosupljem št. In 146/2013, In 859/2006 z dne 22. 2. 2016 Zakon o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 40/07) (OZ-A)
U-I-446/18 24. 10. 2018 Neobjavljeno
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15 in 11/18) (ZIZ), 3. odst. 73. čl.
Up-9/16 15. 11. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 587/2015 z dne 6. 5. 2015 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2787/2012-I z dne 7. 11. 2014
U-I-478/18, Up-1365/18 13. 12. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 1375/2018 z dne 6. 8. 2018 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. VL 1799/2018 z dne 6. 3. 2018 Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15 in 11/18) (ZIZ), 29.b, 61. čl. in 62. čl.