Odločitve US

Odločitve Civilno pravo - drugo civilno pravo v letu 2018

Up-409/15 5. 3. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1666/2014 z dne 5. 11. 2014 v zvezi s I., II. in III. točko izreka sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3100/2013-III z dne 3. 3. 2014
Up-830/17 5. 3. 2018 Neobjavljeno
Sklep Vrhovnega sodišča št. Cp 6/2017 z dne 25. 5. 2017 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Kopru št. Su 43/2014 z dne 24. 3. 2017
U-I-204/16 15. 3. 2018 Neobjavljeno
Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (Uradni list RS, št. 99/13) (ZPŠOIRSP), 12. čl.
Up-148/17 12. 4. 2018 Neobjavljeno
Prva alineja I. točke izreka sodbe Vrhovnega sodišča št. II Ips 141/2015 z dne 24. 11. 2016
U-I-46/15 25. 4. 2018 Uradni list RS, št. 35/2018 in OdlUS XXIII, 7
Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10 in 63/13) (ZST-1/13), 3. odst. 12. čl. Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13 in 30/16) (ZST-1), 1. odst. 21. čl. v zvezi s tabelo iz 16. čl.
U-I-97/16, Up-445/16 21. 5. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2843/2015 z dne 17. 2. 2016 v zvezi s VI. točko izreka sodbe Okrajnega sodišča v Kranju št. P 450/2013 z dne 15. 5. 2015 in v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kranju št. P 450/2013 z dne 21. 7. 2015 Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 67/12 – uradno prečiščeno besedilo) (ZVPSBNO) 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. IN 25. čl.
Up-614/15 21. 5. 2018 Uradni list RS, št. 44/2018 in OdlUS XXIII, 23
Sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1206/2015 z dne 10. 6. 2015 in sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1376/2014-III z dne 10. 12. 2014
Up-1005/15 31. 5. 2018 Uradni list RS, št. 48/2018 in OdlUS XXIII, 24
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 167/2013 z dne 27. 8. 2015 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 562/2012 z dne 19. 12. 2012
U-I-71/16, Up-347/16 4. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 374/2015 z dne 18. 2. 2016 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2147/2015 z dne 7. 10. 2015 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. III P 1664/2012 z dne 13. 3. 2015 Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo) (ZOZP), 20.a čl.
Up-498/15 6. 6. 2018 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 158/2013 z dne 23. 4. 2015
U-I-20/18 6. 6. 2018 Neobjavljeno
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 14/13 in 64/17) (ZZDej), 1. al. 4. odst. 3.a čl., 1. al. 5. odst. 3.a čl., 1. in 2. odst. 42. čl., 1. in 2. odst. 43. čl., 1. odst. 44. čl., 2. in 3. odst. 44.a čl., 2. al. 1. odst. 44.č čl., 3. in 4. odst. 53.a čl. in 2., 3., 4. in 6. odst. 53.b čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17) (ZZDej-K), 2. odst. 39. čl. in 1. in 2. odst. 42. čl.
U-I-6/18 7. 6. 2018 Neobjavljeno
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 85/14, 95/14, 90/15 in 102/15) (ZUJF), 6. tč. 1. odst. 1. čl. in 35. čl.
Up-849/14 27. 9. 2018 Uradni list RS, št. 68/2018 in OdlUS XXIII, 29
Sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2103/2014 z dne 15. 10. 2014 in sodba Okrajnega sodišča v Novem mestu št. P 128/2013 z dne 9. 1. 2014 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 3268/2013 z dne 7. 5. 2014 in sodbo Okrožnega sodišča v Novem mestu št. P 117/2011 z dne 26. 8. 2013
Up-1000/15, U-I-214/15 28. 9. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper III. točko izreka sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 538/2015 z dne 8. 12. 2015 Zakon o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08 in 35/09) (ZOdvT), 12. čl., 1. odst. 21. čl. in 3. odst. 28. čl.
Up-793/15 10. 10. 2018 Uradni list RS, št. 71/2018 in OdlUS XXIII, 30
Sklep Vrhovnega sodišča št. Cp 9/2015 z dne 4. 6. 2015
U-I-194/17 15. 11. 2018 Uradni list RS, št. 1/2019 in OdlUS XXIII, 14
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 14/13 in 64/17) (ZZDej), 2. pov. 2. odst. 3. čl., 1. in 3. odst. 42. čl.
Up-706/17 19. 11. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 114/2017 z dne 16. 3. 2017
U-I-67/15, Up-316/15 22. 11. 2018 Neobjavljeno
Postopek odločanja o ustavni pritožbi zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 426/2015 z dne 20. 2. 2015 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2714/2014-V z dne 13. 1. 2015 in s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2714/2014-V z dne 25. 11. 2014 Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14) (ZOPNI), 5. odst. 10. čl., 1. odst. 57. čl.
U-I-184/16, Up-849/16 26. 11. 2018 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08 in 10/17) (ZPP), 3. odst. 86. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 187/2016 z dne 14. 7. 2016
U-I-90/15, Up-430/15 30. 11. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1033/2015 z dne 10. 4. 2015 v zvezi s sklepoma Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2714/2014-V z dne 12. 3. 2015 in z dne 25. 11. 2014 Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14) (ZOPNI)