Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - drugo upravno pravo v letu 2018

U-I-38/17 1. 2. 2018 Neobjavljeno
Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo) (ZMZ-1), 2. in 3. al. 1. odst. 49. čl
Up-217/14 7. 2. 2018 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 409/2012 z dne 18. 12. 2013 in sodba Upravnega sodišča št. I U 669/2011 z dne 21. 8. 2012
Up-379/18, U-I-167/18 15. 3. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 2414/2017 z dne 28. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 2414/2017 z dne 29. 1. 2018 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
U-I-12/18 15. 3. 2018 Neobjavljeno
Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo) (ZMZ-1), 2. in 3. al. 1. odst. 49. čl.
U-I-13/18 15. 3. 2018 Neobjavljeno
Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo) (ZMZ-1), 2. in 3. al. 1. odst. 49. čl.
U-I-80/16, U-I-166/16, U-I-173/16 15. 3. 2018 Uradni list RS, št. 24/2018
Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (Uradni list RS, št. 99/13) (ZPŠOIRSP), 12. čl. v zvezi s 1. odst. 28. čl.
U-I-32/18, Up-141/18 29. 3. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1686/2017 z dne 24. 1. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1686/2017 z dne 4. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP) 2. odst. 2.čl. in 3. čl.
U-I-10/18, Up-60/18 29. 3. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper odločbo Sklada Republike Slovenije za nasledstvo št. 0042-5468/2016/4 z dne 30. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP) 2. odst. 2. čl. in in 3. čl.
U-I-7/18, Up-44/18 29. 3. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1520/2017 z dne 14. 12. 2017 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1520/2017 z dne 23. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP) 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
U-I-157/17, Up-143/15 5. 4. 2018 Uradni list RS, št. 32/2018
Zakon o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 38/10, 18/11, 77/11 in 22/12) (ZUKN), 20. čl. Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 111/2013 z dne 19. 12. 2014
U-I-263/18, Up-540/18 9. 4. 2018 Uradni list RS, št. 27/2018
Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo) (ZRLI), 33. čl. Sklep o določitvi datuma ponovnega glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (Uradni list RS, št. 20/18) Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. Uv 3/2018 z dne 28. 3. 2018
U-I-79/16 12. 4. 2018 Neobjavljeno
Priloga Pravilnika o klasifikaciji vrst posebne rabe vode in naplavin (Uradni list RS, št. 24/15), 15. 2. in 15. 2. 1. tč.
U-I-140/14 25. 4. 2018 Uradni list RS, št. 35/2018
Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo) (ZZZiv), 2. odst. 25. čl.
U-I-193/16, Up-891/16 30. 4. 2018 Neobjavljeno
Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo, 108/12 in 11/14 – popr.) (ZIS), 2. odst. 91. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 163/2016 z dne 12. 7. 2016 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 895/2015 z dne 17. 12. 2015
Up-146/18, U-I-35/18 11. 5. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 673/2017 z dne 26. 1. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 673/2017 z dne 25. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-145/18, U-I-34/18 11. 5. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 824/2017 z dne 24. 1. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 824/2017 z dne 19. 9. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-144/18, U-I-33/18 11. 5. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1779/2017 z dne 26. 1. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1779/2017 z dne 26. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-175/18, U-I-45/18 11. 5. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 719/2017 z dne 22. 1. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 719/2017 z dne 16. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-190/18, U-I-55/18 11. 5. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1324/2017 z dne 25. 1. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1324/2017 z dne 6. 11. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-194/18, U-I-57/18 11. 5. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1388/2017 z dne 30. 1. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1388/2017 z dne 18. 9. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.