Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - drugo upravno pravo v letu 2018

Up-475/18, U-I-244/18 16. 10. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 677/2017 z dne 20. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 677/2017 z dne 20. 11. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-470/18, U-I-239/18 16. 10. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 679/2017 z dne 1. 3. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 679/2017 z dne 6. 11. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-473/18, U-I-242/18 16. 10. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1693/2017 z dne 2. 3. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1693/2017 z dne 10. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-471/18, U-I-240/18 16. 10. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 2669/2017 z dne 27. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 2669/2017 z dne 22. 1. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-472/18, U-I-241/18 16. 10. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 746/2017 z dne 28. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 746/2017 z dne 23. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-474/18, U-I-243/18 16. 10. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1862/2017 z dne 8. 3. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1862/2017 z dne 22. 1. 2018 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-462/18, U-I-232/18 16. 10. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1575/2017 z dne 19. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1575/2017 z dne 5. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-461/18, U-I-231/18 16. 10. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1044/2017 z dne 21. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1044/2017 z dne 23. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-459/18, U-I-229/18 16. 10. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 814/2017 z dne 2. 3. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 814/2017 z dne 20. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-465/18, U-I-234/18 16. 10. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 2546/2017 z dne 20. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 2546/2017 z dne 22. 1. 2018 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-467/18, U-I-236/18 16. 10. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1382/2017 z dne 2. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1382/2017 z dne 6. 11. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-468/18, U-I-237/18 16. 10. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1683/2017 z dne 21. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1683/2017 z dne 20. 11. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-466/18, U-I-235/18 16. 10. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1676/2017 z dne 2. 3. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1676/2017 z dne 10. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-463/18, U-I-233/18 16. 10. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1030/2017 z dne 1. 3. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1030/2017 z dne 18. 9. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-469/18, U-I-238/18 16. 10. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1713/2017 z dne 1. 3. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1713/2017 z dne 5. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-480/18, U-I-248/18 16. 10. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 755/2017 z dne 23. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 755/2017 z dne 9. 1. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-481/18, U-I-249/18 16. 10. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 270/2017 z dne 23. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 270/2017 z dne 28. 9. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-484/18, U-I-250/18 16. 10. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1157/2017 z dne 19. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1157/2017 z dne 26. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-477/18, U-I-246/18 16. 10. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1810/2017 z dne 27. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1810/2017 z dne 22. 1. 2018 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-476/18, U-I-245/18 16. 10. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1356/2017 z dne 1. 3. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1356/2017 z dne 18. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.