Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - drugo upravno pravo v letu 2018

Up-654/18, U-I-316/18 10. 12. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 2304/2017 z dne 11. 4. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 2304/2017 z dne 19. 1. 2018 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-651/18, U-I-313/18 10. 12. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1514/2017 z dne 5. 4. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1514/2017 z dne 24. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-655/18, U-I-317/18 10. 12. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 228/2017 z dne 10. 4. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 228/2017 z dne 14. 9. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-650/18, U-I-312/18 10. 12. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1820/2017 z dne 11. 4. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1820/2017 z dne 17. 1. 2018 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-653/18, U-I-315/18 10. 12. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1836/2017 z dne 11. 4. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1836/2017 z dne 17. 1. 2018 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-652/18, U-I-314/18 10. 12. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 663/2017 z dne 11. 4. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 663/2017 z dne 10. 11. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-695/18, U-I-333/18 10. 12. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 692/2017 z dne 20. 2. 2018 v zvezi s popravnim sklepom in s sklepom Upravnega sodišča št. I U 692/2017 z dne 15. 11. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-698/18, U-I-336/18 10. 12. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 697/2017 z dne 10. 4. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 697/2017 z dne 12. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-580/18, U-I-284/18 13. 12. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 260/2017 z dne 18. 1. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 795/2017 z dne 24. 11. 2017 in sklepom Upravnega sodišča št. I U 795/2017 z dne 18. 9. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
U-I-140/17, Up-836/17 18. 12. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 186/2017 z dne 21. 6. 2017 Pravila agrarne skupnosti Meščanske korporacije Kamnik