Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - drugo upravno pravo v letu 2018

Up-172/18, U-I-43/18 11. 5. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 351/2017 z dne 25. 1. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 351/2017 z dne 18. 9. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-177/18, U-I-46/18 11. 5. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 815/2015 z dne 25. 1. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 815/2017 z dne 18. 9. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-171/18, U-I-42/18 11. 5. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 967/2017 z dne 30. 1. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 967/2017 z dne 18. 9. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-185/18, U-I-51/18 11. 5. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 661/2017 z dne 30. 1. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 661/2017 z dne 18. 9. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-180/18, U-I-49/18 11. 5. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1577/2017 z dne 25. 1. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1577/2017 z dne 6. 11. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
U-I-48/18, Up-179/18 11. 5. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 832/2017 z dne 25. 1. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 832/2017 z dne 18. 9. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-208/18, U-I-61/18 11. 5. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 970/2017 z dne 24. 1. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 970/2017 z dne 19. 9. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-178/18, U-I-47/18 11. 5. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1714/2017 z dne 24. 1. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1714/2017 z dne 3. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-187/18, U-I-53/18 11. 5. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1025/2017 z dne 26. 1. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1025/2017 z dne 18. 9. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-207/18, U-I-60/18 11. 5. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1507/2017 z dne 9. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1507/2017 z dne 19. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-191/18, U-I-56/18 11. 5. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 794/2017 z dne 19. 1. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 794/2017 z dne 4. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-188/18, U-I-54/18 11. 5. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 811/2017 z dne 19. 1. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 811/2017 z dne 4. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-183/18, U-I-50/18 11. 5. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1630/2017 z dne 25. 1. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1630/2017 z dne 6. 11. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-147/18, U-I-36/18 11. 5. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1358/2017 z dne 24. 1. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1358/2017 z dne 14. 9. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-144/15 22. 5. 2018 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 109/2013 z dne 19. 12. 2014
Up-722/16 22. 5. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 123/2016 z dne 1. 6. 2016 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 634/2015 z dne 27. 1. 2016
Up-227/18, U-I-75/18 29. 5. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 958/2017 z dne 30. 1. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 958/2017 z dne 18. 9. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-228/18, U-I-76/18 29. 5. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1511/2017 z dne 22. 1. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1511/2017 z dne 12. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-214/18, U-I-64/18 29. 5. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1378/2017 z dne 22. 1. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1378/2017 z dne 15.9. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-230/18, U-I-78/18 29. 5. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1809/2017 z dne 19. 1. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1809/2017 z dne 25. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.