Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - drugo upravno pravo v letu 2018

Up-220/18, U-I-69/18 29. 5. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 681/2017 z dne 9. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 681/2017 z dne 20. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-215/18, U-I-65/18 29. 5. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 829/2017 z dne 30. 1. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 829/2017 z dne 18. 9. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-224/18, U-I-72/18 29. 5. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 893/2017 z dne 30. 1. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 893/2017 z dne 18. 9. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-213/18, U-I-63/18 29. 5. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1573/2017 z dne 22. 1. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1573/2017 z dne 10. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-218/18, U-I-68/18 29. 5. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1569/2017 z dne 9. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1569/2017 z dne 20. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-223/18, U-I-71/18 29. 5. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1151/2017 z dne 9. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1151/2017 z dne 20. 11. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-217/18, U-I-67/18 29. 5. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 957/2017 z dne 25. 1. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 957/2017 z dne 18. 9. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-212/18, U-I-62/18 29. 5. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1777/2017 z dne 9. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1777/2017 z dne 9. 11. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-231/18, U-I-79/18 29. 5. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1391/2017 z dne 9. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1391/2017 z dne 19. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-222/18, U-I-70/18 29. 5. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 753/2017 z dne 22. 1. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 753/2017 z dne 12. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-226/18, U-I-74/18 29. 5. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1035/2017 z dne 22. 1. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1035/2017 z dne 19. 9. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-225/18, U-I-73/18 29. 5. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 706/2017 z dne 2. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 706/2017 z dne 6. 11. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
U-I-279/18 31. 5. 2018 Neobjavljeno
Sklep o določitvi datuma ponovnega glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (Uradni list RS, št. 20/18)
U-I-367/18 5. 6. 2018 Neobjavljeno
Zakon o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 91/13) (ZN) 2. in 3. al. 2. tč. 1. odst. 113 čl., 15. al. 2. tč. 1. odst. 113.a čl., 1. odst. 113.b čl., 113.c čl., 2. odst. 113.č čl., 113.d, 114. čl., 115. čl. ter 1. in 2. odst. 119. čl.
Up-489/18, U-I-255/18 6. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. EPVDp 97/2017 z dne 1. 12. 2017 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Celju št. EPVD 79/2009 z dne 19. 10. 2017 Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) (ZUP), 98. čl.
U-I-50/16 6. 6. 2018 OdlUS XXIII, 8
Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo in 108/12) (ZIS), 2. odst. 91. čl.
Up-265/18, U-I-98/18 7. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 897/2017 z dne 29. 1. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 897/2017 z dne 6. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-286/18, U-I-104/18 7. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1562/2017 z dne 16. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1562/2017 z dne 19. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-243/18, U-I-85/18 7. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1521/2017 z dne 9. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1521/2017 z dne 23. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-285/18, U-I-103/18 7. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1038/2017 z dne 12. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1038/2017 z dne 18. 9. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.