Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - drugo upravno pravo v letu 2018

Up-289/18, U-I-107/18 7. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 962/2017 z dne 29. 1. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 962/2017 z dne 9. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-288/18, U-I-106/18 7. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1570/2017 z dne 12. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1570/2017 z dne 18. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-251/18, U-I-89/18 7. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1712/2017 z dne 9. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1712/2017 z dne 16. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-249/18, U-I-87/18 7. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 2360/2017 z dne 19. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 2360/2017 z dne 4. 1. 2018 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-259/18, U-I-93/18 7. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1040/2017 z dne 29. 1. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1040/2017 z dne 6. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-264/18, U-I-97/18 7. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 820/2017 z dne 26. 1. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 820/2017 z dne 23. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-262/18, U-I-95/18 7. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1512/2017 z dne 9. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1512/2017 z dne 16. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-266/18, U-I-99/18 7. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1561/2017 z dne 29. 1. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1561/2017 z dne 24. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-287/18, U-I-105/18 7. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1560/2017 z dne 12. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1560/2017 z dne 6. 11. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-253/18, U-I-91/18 7. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1516/2017 z dne 29. 1. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1516/2017 z dne 26. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-250/18, U-I-88/18 7. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1383/2017 z dne 29. 1. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1383/2017 z dne 6. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-242/18, U-I-84/18 7. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 877/2017 z dne 19. 1. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 877/2017 z dne 5. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-290/18, U-I-108/18 7. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1694/2017 z dne 12. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1694/2017 z dne 6. 11. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-263/18, U-I-96/18 7. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1691/2017 z dne 9. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1691/2017 z dne 23. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-252/18, U-I-90/18 7. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1566/2017 z dne 9. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1566/2017 z dne 23. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-241/18, U-I-83/18 7. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1380/2017 z dne 26. 1. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1380/2017 z dne 26. 9. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-309/18, U-I-123/18 15. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 720/2017 z dne 14. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 720/2017 z dne 23. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-295/18, U-I-110/18 15. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1627/2017 z dne 9. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1627/2017 z dne 23. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-311/18, U-I-125/18 15. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 695/2017 z dne 9. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 695/2017 z dne 23. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-312/18, U-I-126/18 15. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1455/2017 z dne 14. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1455/2017 z dne 16. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.