Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - drugo upravno pravo v letu 2018

Up-297/18, U-I-112/18 15. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1866/2017 z dne 13. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1866/2017 z dne 29. 12. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-305/18, U-I-119/18 15. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1631/2017 z dne 29. 1. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1631/2017 z dne 26. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-304/18, U-I-118/18 15. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 833/2017 z dne 29. 1. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 833/2017 z dne 14. 9. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-324/18, U-I-129/18 15. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 723/2017 z dne 12. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 723/2017 z dne 6. 11. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-310/18, U-I-124/18 15. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 669/2017 z dne 14. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 669/2017 z dne 23. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-313/18, U-I-127/18 15. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 686/2017 z dne 14. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 686/2017 z dne 23. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-308/18, U-I-122/18 15. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 710/2017 z dne 12. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 710/2017 z dne 10. 11. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-306/18, U-I-120/18 15. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 732/2017 z dne 19. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 732/2017 z dne 17. 1. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-326/18, U-I-130/18 15. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1571/2017 z dne 22. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1571/2017 z dne 26. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-294/18, U-I-109/18 15. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1632/2017 z dne 16. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1632/2017 z dne 19. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-330/18, U-I-132/18 15. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 809/2017 z dne 22. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 809/2017 z dne 17. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-298/18, U-I-113/18 15. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 896/2017 z dne 12. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 896/2017 z dne 6. 11. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-296/18, U-I-111/18 15. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1355/2017 z dne 21. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1355/2017 z dne 16. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-303/18, U-I-117/18 15. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 727/2017 z dne 14. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 727/2017 z dne 25. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-307/18, U-I-121/18 15. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 708/2017 z dne 16. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 708/2017 z dne 23. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-329/18, U-I-131/18 15. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 662/2017 z dne 12. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 662/2017 z dne 10. 11. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
U-I-153/17 19. 6. 2018 Neobjavljeno
Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (ZIUGDT)
U-I-137/17 22. 6. 2018 Neobjavljeno
Zakon o verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07 in 100/13) (ZVS), 1. odst. 5. čl. v zvezi z 29. čl.
Up-340/18, U-I-138/18 26. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 703/2017 z dne 14. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 703/2017 z dne 23. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-360-18, U-I-153/18 26. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1321/2017 z dne 14. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1321/2017 z dne 23. 10. 2017. Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.