Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - drugo upravno pravo v letu 2018

Up-354/18, U-I-147/18 26. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1634/2017 z dne 13. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1634/2017 z dne 20. 12. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-332/18, U-I-134/18 26. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 716/2017 z dne 12. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 716/2017 z dne 6. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-341/18, U-I-139/18 26. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 717/2017 z dne 22. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 717/2017 z dne 26. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-358/18, U-I-151/18 26. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1029/2017 z dne 14. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1029/2017 z dne 25. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-345/18, U-I-143/18 26. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 791/2017 z dne 12. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 791/2017 z dne 18. 9. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-352/18, U-I-146/18 26. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 971/2017 z dne 12. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 971/2017 z dne 20. 9. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-356/18, U-I-149/18 26. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1678/2017 z dne 12. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1678/2017 z dne 6. 11. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-333/18, U-I-135/18 26. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 665/2017 z dne 12. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 665/2017 z dne 10. 11. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-357/18, U-I-150/18 26. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1688/2017 z dne 22. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1688/2017 z dne 26. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-355/18, U-I-148/18 26. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 834/2017 z dne 16. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 834/2017 z dne 18. 9. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-343/18, U-I-141/18 26. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 272/2017 z dne 12. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 272/2017 z dne 8. 11. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-342/18, U-I-140/18 26. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1458/2017 z dne 12. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1458/2017 z dne 6. 11. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-344/18, U-I-142/18 26. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1833/2017 z dne 13. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1833/2017 z dne 20. 12. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-338/18,U-I-136/18 26. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1581/2017 z dne 13. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1581/2017 z dne 29. 12. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-331/18, U-I-133/18 26. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 508/2017 z dne 14. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 508/2017 z dne 25. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-339/18, U-I-137/18 26. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 729/2017 z dne 9. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 729/2017 z dne 23. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-359/18, U-I-152/18 26. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1024/2017 z dne 29. 1. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1024/2017 z dne 25. 9. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
U-I-2/18, Up-24/18 26. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper odločbo Državnotožilskega sveta št. Dts 779/13-18 z dne 30. 8. 2017 Ustavna pritožba zoper vložitev vloge Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije št. 0700-32-20171114-002820/1 z dne 14. 11. 2017 za izbris ustavne pritožnice iz pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za starševsko varstvo in zavarovanja za primer brezposelnosti ter zoper obvestilo generalnega državnega tožilca št. VDT-Tu-20-7/12/2017/9 z dne 7. 12. 2017 o prenehanju državnotožilske funkcije Zakon o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 47/12 in 19/15) (ZDT-1) 32. in 33. čl., 7. in 8. odst. 37. čl., 7. tč. 1. odst. in 5. al. 2. odst. 72. čl. ter 74. in 102. čl.
Up-351/18, U-I-145/18 26. 6. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 961/2017 z dne 12. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 961/2017 z dne 6. 11. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-362/18, U-I-155/18 5. 7. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 826/2017 z dne 22. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 826/2017 z dne 3. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.