Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - drugo upravno pravo v letu 2018

Up-363/18, U-I-156/18 5. 7. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 894/2017 z dne 19. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 894/2017 z dne 20. 11. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-370/18, U-I-163/18 5. 7. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1322/2017 z dne 19. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1322/2017 z dne 26. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-368/18, U-I-161/18 5. 7. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1811/2017 z dne 19. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1811/2017 z dne 16. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
U-I-176/17 5. 7. 2018 Neobjavljeno
Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (Uradni list RS, št. 99/13) (ZPŠOIRSP), 12. čl.
P-2/17 5. 7. 2018 Uradni list RS, št. 48/2018
Spor o pristojnosti
Up-383/18, U-I-171/18 5. 7. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 310/2017 z dne 12. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 310/2017 z dne 10. 11. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-361/18, U-I-154/18 5. 7. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1684/2017 z dne 9. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1684/2017 z dne 23. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-364/18, U-I-157/18 5. 7. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1578/2017 z dne 29. 1. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1578/2017 z dne 9. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-384/18, U-I-172/18 5. 7. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1513/2017 z dne 19. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1513/2017 z dne 26. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-372/18, U-I-165/18 5. 7. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1679/2017 z dne 29. 1. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1679/2017 z dne 25. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-373/18, U-I-166/18 5. 7. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1504/2017 z dne 21. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1504/2017 z dne 16. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-382/18, U-I-170/18 5. 7. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 972/2017 z dne 22. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 972/2017 z dne 17. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-381/18, U-I-169/18 5. 7. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1462/2017 z dne 12. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1462/2017 z dne 29. 9. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-365/18, U-I-158/18 5. 7. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1039/2017 z dne 12. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1039/2017 z dne 6. 11. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-369/18, U-I-162/18 5. 7. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1517/2017 z dne 16. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1517/2017 z dne 25. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-380/18, U-I-168/18 5. 7. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 817/2017 z dne 16. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 817/2017 z dne 26. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-371/18, U-I-164/18 5. 7. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 744/2017 z dne 12. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 744/2017 z dne 17. 11. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-366/18, U-I-159/18 5. 7. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 678/2017 z dne 22. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 678/2017 z dne 22. 1. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-403/18, U-I-191/18 10. 9. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 2583/2017 z dne 28. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 2583/2017 z dne 29. 1. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-400/18, U-I-187/18 10. 9. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1023/2017 z dne 26. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1023/2017 z dne 6. 11. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.