Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - drugo upravno pravo v letu 2018

Up-430/18, U-I-212/18 19. 9. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 2481/2017 z dne 28. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 2481/2017 z dne 29. 1. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-438/18, U-I-219/18 19. 9. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 2358/2017 z dne 28. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 2358/2017 z dne 29. 1. 2018 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-457/18, U-I-227/18 19. 9. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 2303/2017 z dne 28. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 2303/2017 z dne 29. 1. 2018 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-458/18, U-I-228/18 19. 9. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1574/2017 z dne 9. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1574/2017 z dne 23. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-455/18, U-I-226/18 19. 9. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1829/2017 z dne 8. 3. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1829/2017 z dne 22. 1. 2018 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-440/18, U-I-220/18 19. 9. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1456/2017 z dne 19. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1456/2017 z dne 5. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-441/18, U-I-221/18 19. 9. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 968/2017 z dne 1. 3. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 968/2017 z dne 18. 9. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-436/18, U-I-217/18 19. 9. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1628/2017 z dne 19. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1628/2017 z dne 20. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-431/18, U-I-213/18 19. 9. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 2352/2017 z dne 26. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 2352/2017 z dne 22. 1. 2018 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-437/18, U-I-218/18 19. 9. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 2635/2017 z dne 26. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 2635/2017 z dne 22. 1. 2018 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-434/18, U-I-216/18 19. 9. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1558/2017 z dne 19. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1558/2017 z dne 6. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-433/18, U-I-215/18 19. 9. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1579/2017 z dne 16. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1579/2017 z dne 25. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-429/18, U-I-211/18 19. 9. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1390/2017 z dne 1. 3. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1390/2017 z dne 15. 9. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-454/18, U-I-225/18 19. 9. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1826/2017 z dne 27. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1829/2017 z dne 22. 1. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-424/18, U-I-206/18 19. 9. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 734/2017 z dne 26. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 734/2017 z dne 20. 12. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-428/18, U-I-210/18 19. 9. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1506/2017 z dne 1. 3. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1506/2017 z dne 11. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-425/18, U-I-207/18 19. 9. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 830/2017 z dne 19. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 830/2017 z dne 20. 11. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-427/18, U-I-209/18 19. 9. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1692/2017 z dne 19. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1692/2017 z dne 6. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-423/18, U-I-205/18 19. 9. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 748/2017 z dne 1. 3. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 748/2017 z dne 2. 11. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-1250/18 24. 9. 2018 Uradni list RS, št. 65/2018
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 133/2018 z dne 9. 7. 2018 v delu, v katerem revizija ni bila dopuščena Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 286/2016 z dne 16. 5. 2018