Odločitve US

Odločitve Delovno pravo v letu 2018

Up-298/16 18. 1. 2018 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 176/2015, VIII Ips 177/2015 z dne 11. 1. 2016
U-I-4/18 6. 2. 2018 Neobjavljeno
Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16 in 67/17), 2. in 3. odst. 30. čl., 4. odst. 32. čl. ter 2. odst. 102. čl.
U-I-15/18 26. 3. 2018 Neobjavljeno
Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 23/17) (ZPIZ-2C), 2. odst. 4.čl.
U-I-23/18, Up-86/18 3. 4. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 462/2017 z dne 5. 10. 2017 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 1123/2015 z dne 10. 3. 2017 Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04 in 10/04 – popr.) (ZDSS-1) 5.odst. 41. čl.
U-I-31/18 16. 4. 2018 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17) (ZPIZ-2), 221. čl.
U-I-52/18 21. 5. 2018 Neobjavljeno
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 14/13 in 64/17) (ZZDej) 3.a, 3.b, 38., 42., 43. in 53. a čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17) (ZZDej-K) 39. in 41. čl.
U-I-297/18 24. 10. 2018 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ-1) ter Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17) (ZPIZ-2)
U-I-179/16, Up-827/16 30. 10. 2018 Neobjavljeno
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 52/16) (ZDR-1), 2. odst. 200. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 48/2016 z dne 24. 5. 2016 v zvezi s sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 998/2015 z dne 5. 11. 2015 in s sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 668/2015 z dne 26. 8. 2015