Odločitve US

Odločitve Socialna varnost v letu 2018

U-I-110/15, Up-568/15 1. 3. 2018 Uradni list RS, št. 29/2018
Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13 in 99/13) (ZSVarPre), 53.čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 95/2015 z dne 25. 5. 2015 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 569/2014 z dne 22. 1. 2015 in sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. VI Ps 2330/2013 z dne 10. 9. 2014
U-I-144/18 13. 9. 2018 Neobjavljeno
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17) in 5. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 65/17) (ZPIZ-2), 23. tč. 7. čl.
Up-646/16, U-I-133/16 12. 11. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 90/2016 z dne 24. 5. 2016 v zvezi s sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 430/2015 z dne 28. 1. 2016 in sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. III Ps 1087/2014 z dne 21. 5. 2015 Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04 in 10/04 – popr.) (ZDSS-1), 2. in 3. odst. 82. čl.
U-I-181/16 15. 11. 2018 Uradni list RS, št. 1/2019 in OdlUS XXIII, 13
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13) (ZZVZZ), 2. st. 1. odst. 86. čl. in 87. čl. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17) (ZPIZ-2), 191. čl.
Up-384/17 3. 12. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 2/2017 z dne 22. 2. 2017 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 392/2016 z dne 10. 11. 2016 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. V Ps 1827/2014 z dne 12. 5. 2016