Odločitve US

Odločitve Javne finance - davki v letu 2018

Up-568/17 17. 4. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 388/2015 z dne 16. 2. 2017 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 811/2015 z dne 13. 10. 2015
U-I-101/16 19. 4. 2018 Neobjavljeno
Zakon o davku na finančne storitve (Uradni list RS, št. 94/12 in 90/14) (ZDFS), e. tč. 3. čl. in 4. čl.
U-I-188/18 8. 5. 2018 Neobjavljeno
Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17) (ZDavP-2), 1. odst. 93. čl.
U-I-33/17 8. 5. 2018 Neobjavljeno
Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15 in 63/16) (ZDavP-2) 93.čl.
U-I-128/18 10. 9. 2018 Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16 in 69/17) (ZDoh-2), 4. odst. 111. čl.
Up-558/16, U-I-119/16 13. 9. 2018 Neobjavljeno
Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17) (ZDavP-2), 68., 69. in 77. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 414/2014 z dne 13. 4. 2016 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 418/2014 z dne 26. 8. 2014
U-I-487/18 17. 12. 2018 Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16 in 69/17) (ZDoh-2), 44. in 45. čl.
Up-1036/16, U-I-219/16 18. 12. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1804/2014 z dne 12. 5. 2015 v zvezi z odločbo Ministrstva za finance št. DT 499-10-569/2014 z dne 25. 9. 2014 Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17) (ZDavP-2), 88. čl.