Odločitve US

Odločitve Volitve v letu 2019

U-I-82/19 25. 4. 2019 Neobjavljeno
Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 23/17) (ZVDZ), 2. odst. 7. čl.
Up-135/19, U-I-37/19 5. 6. 2019 Uradni list RS, št. 45/2019
Sodba Upravnega sodišča št. I U 2590/2018 z dne 25. 1. 2019 Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) (ZLV)
U-I-116/18 11. 7. 2019 Neobjavljeno
Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 23/17 - ZVDZ)
U-I-402/18 17. 9. 2019 Neobjavljeno
Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 23/17) (ZVDZ), 90. čl., 91. čl., 92. čl. in 93. čl.
U-I-181/19, Up-706/19 25. 9. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 625/2019 z dne 9. 5. 2019 Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) (ZLV)
U-I-114/19, Up-346/19 27. 9. 2019 Neobjavljeno
Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) (ZLV) Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. II U 30/2019 z dne 21. 2. 2019
U-I-189/19, Mp-1/19 24. 10. 2019 Neobjavljeno
Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11 in 98/13) (ZVRK), 3. odst. 6. čl. Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05 in 9/14) (ZRTVS-1), 3. odst. 12. čl. Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo, 109/09, 9/14 in 59/17) (ZVPEP), 1. odst. 23. čl. Zapisnik o ugotovitvi izida volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament z dne 6. 6. 2019