Odločitve US

Odločitve Kaznovalno pravo - kazensko pravo v letu 2019

Up-1238/18, U-I-453/18 21. 1. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 18072/2015 z dne 2. 2. 2017 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. II K 18072/2015 z dne 12. 4. 2016 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14 in 66/17) (ZKP), 17. čl.
Up-652/16 21. 1. 2019 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 28788/2012 z dne 19. 5. 2016, sodba Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 28788/2012 z dne 3. 9. 2015 in II. točka izreka sodbe Okrožnega sodišča v Kopru št. IK 28788/2012 z dne 19. 2. 2015
Up-383/15 24. 1. 2019 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 51275/2010 z dne 19. 2. 2015, sodba Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 51275/2010 z dne 10. 4. 2014 in sodba Okrožnega sodišča v Kopru št. I K 51275/2010 z dne 23. 1. 2014
Up-441/16 24. 1. 2019 Neobjavljeno
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 6115/2016 z dne 18. 3. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 6115/2016-101 z dne 15. 3. 2016
Up-455/15 24. 1. 2019 Neobjavljeno
Sklep Vrhovnega sodišča št. I Kp 8696/2014 z dne 8. 1. 2015
Up-606/18 14. 3. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Okrajnega sodišča v Mariboru št. Su 258/2018 z dne 15. 3. 2018
Up-608/14 14. 3. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 8092/2010 z dne 8. 5. 2014 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 8092/2010 z dne 14. 3. 2013 in s sodbo Okrožnega sodišča v Novem mestu št. II K 8092/2010 z dne 15. 3. 2012
P-2/19 27. 3. 2019 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
Up-632/16 4. 4. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 30468/2014 z dne 19. 5. 2016 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. III Kp 30468/2014 z dne 7. 10. 2015 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV K 30468/2014 z dne 24. 12. 2014
U-I-292/18 9. 5. 2019 Neobjavljeno
Sodni red (Uradni list RS, št. 87/16), 2. odst. 77. čl. Pravilnik o uporabi predalčnikov na Okrožnem sodišču v Mariboru, Višjem sodišču v Mariboru in Okrajnem sodišču v Mariboru št. Su 200100/2014 z dne 3. 9. 2014
Up-564/16 9. 5. 2019 Neobjavljeno
Sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 5961/2013 z dne 2. 6. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. X K 5961/2013 z dne 13. 4. 2016
Up-28/19, U-I-1/19 9. 5. 2019 Neobjavljeno
Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17) (KZ-1), 1. odst. 228. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 5567/2014 z dne 11. 10. 2018 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 5567/2014 z dne 14. 7. 2017 in sodbo Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. II K 5567/2014 z dne 25. 1. 2017
Up-449/16 16. 5. 2019 Neobjavljeno
Sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 1597/2015 z dne 17. 3. 2016 Sklep Okrajnega sodišča v Postojni št. I K 1597/2015 z dne 14. 1. 2016
P-1/19 16. 5. 2019 Uradni list RS, št. 35/2019
Spor o pristojnosti
Up-1212/18 5. 6. 2019 Uradni list RS, št. 45/2019
Točka I sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 8522/2013 z dne 12. 7. 2018 in sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 8522/2013 z dne 21. 5. 2018
Up-841/17, Up-617/18, Up-679/18 5. 6. 2019 Neobjavljeno
Sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 24484/2014 z dne 29. 6. 2017 Odredba Okrožnega sodišča v Mariboru št. V Kpd 24484/2014 z dne 25. 5. 2017 Odredba Okrožnega sodišča v Mariboru št. V Kpd 24484/2014 z dne 23. 12. 2016 Odredba Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Kpd 24484/2014 z dne 10. 10. 2014 Sklep Okrožnega sodišča v Mariboru št. V Kpd 24484/2014 z dne 13. 9. 2017
Up-9/19 13. 6. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. V Kp 54914/2013 z dne 20. 9. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV Kpd 54914/2013 z dne 28. 5. 2018
Up-1084/16 25. 6. 2019 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 72264/2010 z dne 13. 10. 2016
Up-531/19 4. 7. 2019 Neobjavljeno
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 59652/2012 z dne 8. 4. 2016 in sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 59652/2012 z dne 4. 3. 2016 Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 59652/2012 z dne 18. 4. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II Kpd 59652/2012 z dne 21. 3. 2019
Up-186/15 4. 7. 2019 Uradni list RS, št. 48/2019
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 34489/2013 z dne 18. 12. 2014 in sodba Višjega sodišča v Mariboru št. III Kp 34489/2013 z dne 8. 4. 2014