Odločitve US

Odločitve Kaznovalno pravo - prekrški v letu 2019

Up-335/15 22. 1. 2019 Neobjavljeno
Sodba Okrajnega sodišča v Sežani št. ZSV 133/2014 z dne 9. 3. 2015
Up-571/15 22. 1. 2019 Neobjavljeno
Sodba Okrajnega sodišča v Kranju št. ZSV 105/2014 z dne 1. 6. 2015
Up-580/15 22. 1. 2019 Neobjavljeno
Sodba Okrajnega sodišča v Celju št. ZSV 876/2014 z dne 15. 5. 2015
Up-240/15 22. 1. 2019 Neobjavljeno
Sodba Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 902/2014 z dne 5. 1. 2015
U-I-454/18 26. 2. 2019 Neobjavljeno
Zakon o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr. in 10/17) (ZNPPol)
P-4/18 4. 4. 2019 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
Up-349/14 16. 5. 2019 Uradni list RS, št. 44/2019
Sodba Okrajnega sodišča v Kranju št. ZSV 437/2012 z dne 6. 2. 2014
U-I-58/19, U-I-59/19 13. 6. 2019 Neobjavljeno
Sodni red (Uradni list RS, št. 87/16), 2. odst. 77. čl.
Up-602/16 20. 6. 2019 Neobjavljeno
Sodba Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 449/2016 z dne 5. 5. 2016 in odločba Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije št. 7106-0378/2015-3 z dne 13. 4. 2015 Postopek o prekršku v zadevi št. 7106-0378/2015 Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije
U-I-152/17 (ANPR) 4. 7. 2019 Uradni list RS, št. 46/2019
Zakon o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr. in 10/17) (ZNPPol), 4. odst. 113. čl., 32. tč. 2. odst. 123. čl., 32. tč. 125. čl. in 22. al. 1. odst. 128. čl.
U-I-152/17 (DRONI) 4. 7. 2019 Uradni list RS, št. 48/2019
Zakon o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr. in 10/17) (ZNPPol), 3. al. 2. odst. 114.a čl.
Up-1167/18 11. 7. 2019 Neobjavljeno
Sodba Okrajnega sodišča v Postojni št. ZSV 420043/2017 z dne 5. 7. 2018