Odločitve US

Odločitve Kaznovalno pravo - prekrški v letu 2019

Up-335/15 22. 1. 2019 Neobjavljeno
Sodba Okrajnega sodišča v Sežani št. ZSV 133/2014 z dne 9. 3. 2015
Up-571/15 22. 1. 2019 Neobjavljeno
Sodba Okrajnega sodišča v Kranju št. ZSV 105/2014 z dne 1. 6. 2015
Up-580/15 22. 1. 2019 Neobjavljeno
Sodba Okrajnega sodišča v Celju št. ZSV 876/2014 z dne 15. 5. 2015
Up-240/15 22. 1. 2019 Neobjavljeno
Sodba Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 902/2014 z dne 5. 1. 2015
U-I-454/18 26. 2. 2019 Neobjavljeno
Zakon o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr. in 10/17) (ZNPPol)
P-4/18 4. 4. 2019 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
Up-349/14 16. 5. 2019 Uradni list RS, št. 44/2019
Sodba Okrajnega sodišča v Kranju št. ZSV 437/2012 z dne 6. 2. 2014
U-I-58/19, U-I-59/19 13. 6. 2019 Neobjavljeno
Sodni red (Uradni list RS, št. 87/16), 2. odst. 77. čl.
Up-602/16 20. 6. 2019 Neobjavljeno
Sodba Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 449/2016 z dne 5. 5. 2016 in odločba Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije št. 7106-0378/2015-3 z dne 13. 4. 2015 Postopek o prekršku v zadevi št. 7106-0378/2015 Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije
U-I-152/17 (ANPR) 4. 7. 2019 Uradni list RS, št. 46/2019
Zakon o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr. in 10/17) (ZNPPol), 4. odst. 113. čl., 32. tč. 2. odst. 123. čl., 32. tč. 125. čl. in 22. al. 1. odst. 128. čl.
U-I-152/17 (DRONI) 4. 7. 2019 Uradni list RS, št. 48/2019
Zakon o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr. in 10/17) (ZNPPol), 3. al. 2. odst. 114.a čl.
Up-1167/18 11. 7. 2019 Neobjavljeno
Sodba Okrajnega sodišča v Postojni št. ZSV 420043/2017 z dne 5. 7. 2018
U-I-132/19, Up-467/19 9. 9. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. ZSV 239/18 z dne 29. 3. 2019 Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) (ZJN-3), 67.a čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 14/18) (ZJN-3A), 4. odst. 7. čl.
Up-74/18 9. 9. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 204/2017 z dne 8. 11. 2017 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 434/2015 z dne 12. 4. 2017 in odločbo Ministrstva za infrastrukturo št. 218-11/2015/3-00821247 z dne 16. 9. 2015
U-I-34/16, Up-126/16 12. 9. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 964/2014 z dne 23. 11. 2015 v zvezi s plačilnim nalogom Policijske postaje Ljubljana Vič št. 0000108551288 z dne 22. 3. 2014 Zakon o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06) (ZJRM-1), 1. odst. 8. čl.
U-I-65/16 16. 9. 2019 Neobjavljeno
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13 in 111/13) (ZP-1), 2. in 3. odst. 66. čl.
P-5/18 18. 9. 2019 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-3/19 18. 9. 2019 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
Up-548/15 17. 10. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Kranju št. ZSV 582/2013 z dne 8. 4. 2015 v zvezi z odločbo o prekršku Policijske postaje Kranj št. 5550069957262 z dne 26. 11. 2013
U-I-479/18, Up-469/15 24. 10. 2019 Uradni list RS, št. 73/2019 in OdlUS
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13 in 32/16) (ZP-1) Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu št. ZSV 213/2014 z dne 2. 3. 2015