Odločitve US

Odločitve Civilno pravo - drugo civilno pravo v letu 2019

U-I-495/18, Up-1488/18 21. 1. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 128/2017 z dne 22. 11. 2017 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. P 551/2014 z dne 17. 11. 2016 Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 46/14 in 31/18) (ZON), 88., 89. in 90. čl.
Up-1255/18 22. 1. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 679/2018 z dne 23. 8. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. P 1/2016 z dne 5. 3. 2018
Up-593/16 7. 2. 2019 Neobjavljeno
Sklep Vrhovnega sodišča št. II Up 1/2016 z dne 18. 5. 2016
U-I-515/18, Up-1594/18 14. 2. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 65/2018 z dne 17. 10. 2018 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. N 385/2014 z dne 24. 11. 2017 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 10/17) (ZPP-E), 1. odst. 124. čl. in 1. in 3. odst. 125. čl., Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) (ZPP), 2. odst. 367.c čl. in Zakon o nepravdnem postopku (Uradni list SRS, št. 30/86 in 20/88 – popr.) (ZNP), 44. čl.
Up-619/17 14. 2. 2019 Uradni list RS, št. 17/2019 in OdlUS
Sodba Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 144/2017 z dne 15. 3. 2017
Up-984/17 6. 3. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 222/2017 z dne 31. 8. 2017 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 247/2017 z dne 4. 3. 2017 in sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. II P 913/2003 z dne 29. 11. 2016
Up-76/19 6. 3. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 94/2018 z dne 13. 11. 2018 in zoper sodbo Višjega sodišča št. I Cpg 573/2016 z dne 12. 6. 2018 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 4833/2013 z dne 6. 1. 2015
Up-320/18 6. 3. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Cp 823/2012 z dne 19. 3. 2013 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Novi Gorici št. P 198/2011 z dne 8. 6. 2012
U-I-508/18, Up-1570/18 12. 3. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 230/2018 z dne 23. 8. 2018 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 10/17) (ZPP-E), 3. odst. 125. čl.
Up-133/16 14. 3. 2019 Uradni list RS, št. 29/2019 in OdlUS
Sklep Višjega sodišča v Celju št. Cp 407/2015 z dne 19. 11. 2015
U-I-33/19 22. 3. 2019 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) (ZPP), 325. čl. in Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74 in 34/88) (ZPSPP), 29. čl.
Up-278/18 8. 4. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 180/2017 z dne 6. 12. 2017 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2869/2016 z dne 14. 12. 2016 in s I. in IV. točko izreka sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1332/2003-II z dne 25. 5. 2016
U-I-477/18, Up-93/18 23. 5. 2019 Uradni list RS, št. 44/2019 in OdlUS
Zakon o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) (ZDZdr) Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2803/2017 z dne 7. 12. 2017 in sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. Pr 24/2017, Pr 200/2017 z dne 1. 12. 2017 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2803/2017 z dne 7. 12. 2017 in sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. Pr 24/2017, Pr 200/2017 z dne 1. 12. 2017
Up-1496/18 27. 5. 2019 Neobjavljeno
Sklep Višjega sodišča v Mariboru št. III Cp 618/2018 z dne 18. 9. 2018
U-I-196/17 20. 6. 2019 Uradni list RS, št. 45/2019
Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 47/12, 22/16 in 39/16) (ZMed), 2. odst. 39. čl., 3. odst. 39. čl.
Up-630/19 11. 7. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 51/2019 z dne 25. 4. 2019
Up-694/19, U-I-179/19 15. 7. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 496/2018, II DoR 502/2018 z dne 16. 5. 2019 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 65/2018 z dne 17. 10. 2018 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. N 385/2014 z dne 24. 11. 2017 Zakon o nepravdnem postopku (Uradni list SRS, št. 30/86 in 20/88 – popr.) (ZNP), 44. čl. Zakon o nepravdnem postopku (Uradni list RS, št. 16/19) (ZNP-1), 1., 2. in 3. odst. 57. čl., 3. odst. 61. čl., 2. odst. 62. čl., 3. odst. 63. čl. in 2. odst. 216. čl.
U-I-5/18, Up-38/18 26. 9. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2906/2016 z dne 6. 9. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kranju št. I P 509/2004 z dne 17. 2. 2017 in plačilnim nalogom Okrožnega sodišča v Kranju št. I P 509/2004 z dne 18. 1. 2017 Ustavna pritožba zoper III. točko izreka sodbe in sklepa Višjega sodišča v Ljubljani v zvezi s sklepom Predsednika Višjega sodišča v Ljubljani št. Su 25/2016 z dne 29. 1. 2016 in sklepom Okrožnega sodišča v Kranju št. I P 509/2004 z dne 8. 11. 2016, zoper sklep Okrožnega sodišča v Kranju št. I P 509/2004 z dne 2. 6. 2016 in zoper III. točko izreka sodbe Okrožnega sodišča v Kranju št. I P 509/2004 z dne 23. 12. 2016 Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13 in 30/16) (ZST-1), 16. in 39. čl. Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo) (ZST), 7. čl.
U-I-26/17, U-I-87/16, U-I-105/16 24. 10. 2019 Uradni list RS, št. 67/2019
Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 47/12, 22/16 in 39/16) (ZMed), 1. odst. 86. čl. in 1. do 5. odst. 86.a čl., 7. odst. 109. čl.