Odločitve US

Odločitve Civilno pravo - drugo civilno pravo v letu 2019

U-I-495/18, Up-1488/18 21. 1. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 128/2017 z dne 22. 11. 2017 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. P 551/2014 z dne 17. 11. 2016 Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 46/14 in 31/18) (ZON), 88., 89. in 90. čl.
Up-1255/18 22. 1. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 679/2018 z dne 23. 8. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. P 1/2016 z dne 5. 3. 2018
U-I-515/18, Up-1594/18 14. 2. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 65/2018 z dne 17. 10. 2018 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. N 385/2014 z dne 24. 11. 2017 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 10/17) (ZPP-E), 1. odst. 124. čl. in 1. in 3. odst. 125. čl., Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) (ZPP), 2. odst. 367.c čl. in Zakon o nepravdnem postopku (Uradni list SRS, št. 30/86 in 20/88 – popr.) (ZNP), 44. čl.
Up-619/17 14. 2. 2019 Uradni list RS in OdlUS
Sodba Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 144/2017 z dne 15. 3. 2017
Up-984/17 6. 3. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 222/2017 z dne 31. 8. 2017 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 247/2017 z dne 4. 3. 2017 in sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. II P 913/2003 z dne 29. 11. 2016
Up-76/19 6. 3. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 94/2018 z dne 13. 11. 2018 in zoper sodbo Višjega sodišča št. I Cpg 573/2016 z dne 12. 6. 2018 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 4833/2013 z dne 6. 1. 2015