Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - drugo upravno pravo v letu 2019

Up-718/18, U-I-340/18 18. 1. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1042/2017 z dne 23. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1042/2017 z dne 19 9. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-694/18, U-I-332/18 18. 1. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 903/2017 z dne 20. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 903/2017 z dne 18. 9. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-692/18, U-I-330/18 18. 1. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1353/2017 z dne 9. 4. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1353/2017 z dne 14. 9. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-693/18, U-I-331/18 18. 1. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1681/2017 z dne 23. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1681/2017 z dne 9. 11. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-717/18, U-I-339/18 18. 1. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1564/2017 z dne 9. 4. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1564/2017 z dne 4. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-721/18, U-I-343/18 18. 1. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1709/2017 z dne 20. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1709/2017 z dne 7. 12. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-722/18, U-I-344/18 18. 1. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1386/2017 z dne 10. 4. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1386/2017 z dne 29. 12. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-723/18, U-I-346/18 18. 1. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 835/2017 z dne 23. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 835/2017 z dne 14. 11. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-720/18, U-I-342/18 18. 1. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 825/2017 z dne 17. 4. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 825/2017 z dne 29. 9. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-724/18, U-I-345/18 18. 1. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1633/2017 z dne 23. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1633/2017 z dne 9. 11. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-725/18, U-I-347/18 18. 1. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 726/2017 z dne 20. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 726/2017 z dne 7. 12. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-719/18, U-I-341/18 18. 1. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 800/2017 z dne 12. 4. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 800/2017 z dne 20. 9. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-736/18, U-I-352/18 18. 1. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 819/2017 z dne 10. 4. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 819/2017 z dne 29. 12. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-735/18, U-I-350/18 18. 1. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 709/2017 z dne 20. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 709/2017 z dne 15. 11. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-734/18, U-I-351/18 18. 1. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 2068/2017 z dne 3. 4. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 2068/2017 z dne 19. 1. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-739/18, U-I-354/18 18. 1. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 2142/2017 z dne 11. 4. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 2142/2017 z dne 17. 1. 2018 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-741/18, U-I-355/18 18. 1. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1352/2017 z dne 19. 4. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1352/2017 z dne 26. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-742/18, U-I-356/18 18. 1. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1359/2017 z dne 17. 4. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1359/2017 z dne 20. 9. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-743/18, U-I-357/18 18. 1. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1026/2017 z dne 23. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1026/2017 z dne 19. 9. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-744/18, U-I-358/18 18. 1. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 682/2017 z dne 17. 4. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 682/2017 z dne 5. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.