Odločitve US

Odločitve Javne finance - davki v letu 2019

Up-346/17, U-I-58/17 4. 2. 2019 Neobjavljeno
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12) (ZIPRS1314), 60. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 386/2016 z dne 11. 1. 2017 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1840/2015 z dne 18. 10. 2016
U-I-91/16, Up-419/16, U-I-103/16, Up-494/16 12. 3. 2019 Neobjavljeno
Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 31/12 in 94/12) (ZDavP-2), 5. odst. 68. čl. Ustavna pritožba Roka Furlana zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 93/2014 z dne 24. 2. 2016 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 506/2013 z dne 28. 1. 2014 Ustavna pritožba Igorja Furlana zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 230/2014 z dne 23. 3. 2016 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 594/2013 z dne 1. 4. 2014
U-I-155/16 27. 3. 2019 Neobjavljeno
Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17) (ZDavP-2), 4. in 5. odst. 174. čl.
U-I-19/18 27. 3. 2019 Neobjavljeno
Zakon o davku na tonažo (Uradni list RS št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo) (ZDTon), 4. odst. 4. čl. in 2. odst. 14. čl.
U-I-160/17, Up-911/17 6. 5. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 47/2017 z dne 5. 7. 2017 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1512/2016 z dne 25. 11. 2016 Ustavna pritožba zoper informativni izračun neizplačane stare devizne vloge Sklada Republike Slovenije za nasledstvo št. 004-3779/2015/3 z dne 25. 4. 2016 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 1. odst. 3. čl. ter 3. in 4. odst. 13. čl.
Up-1075/17, U-I-187/17, Up-1076/17, U-I-188/17 6. 5. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 297/2016 z dne 13. 9. 2017 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 54/2016 z dne 22. 6. 2016 v zvezi z odločbo Ministrstva za finance št. DT-499-130/2015 z dne 3. 12. 2015 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 156/2016 z dne 13. 9. 2017 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1551/2015 z dne 24. 3. 2016 v zvezi z odločbo Ministrstva za finance št. DT-499-10-86/2015 z dne 25. 9. 2015 in s sklepom Finančne uprave Republike Slovenije št. 42270-340/2013-16 z dne 10. 6. 2015 Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12) (ZUstS), 43., 44., 46. in 47. člen
Up-633/17-10, Up-634/17-10, Up-635/17-10, Up-636/17-10 13. 6. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 117/2015 z dne 5. 4. 2017 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. III U 200/2014 z dne 9. 2. 2015 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 83/2015 z dne 5. 4. 2017 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. III U 133/2014 z dne 5. 2. 2015 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 139/2015 z dne 5. 4. 2017 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. III U 135/2014 z dne 2. 3. 2015 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 128/2015 z dne 5. 4. 2017 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. III U 134/2014 z dne 9. 2. 2015 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 289/2016 z dne 19. 4. 2017 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. III U 128/2015 z dne 27. 5. 2016 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 116/2015 z dne 5. 4. 2017 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. III U 185/2014 z dne 9. 2. 2015 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 241/2016 z dne 19. 4. 2017 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. III U 209/2015 z dne 20. 5. 2016 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 84/2015 z dne 5. 4. 2017 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. III U 184/2014 z dne 5. 2. 2015
Up-1232/18 13. 6. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 67/2016 z dne 20. 6. 2018 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. III U 127/2015 z dne 8. 1. 2016