Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14991 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-20/91
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1992:U.I.20.91
Akt:
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. list SRS, št. 1/79, 11/81, 1/86 in Ur. list RS, št. 9/90, 5/91) (ZKZ), 3. odst. 14. čl.

Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Ur. list RS, št. 26/90) (ZUN), 1. in 2. odst. 46. čl.
Izrek:
Pobuda za oceno ustavnosti izpodbijanih določb zakona se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Pobudnik ni izkazal pravnega interesa v skladu s 162. členom ustave.
Geslo:
Pravni interes vlagatelja kot procesni pogoj.
Pravna podlaga:
Ustava 1991, 2. odst. 162. čl.

Zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 6. al. 2. odst. 25. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-20/91
27.2.1992


S K L E P


Ustavno sodišče je na seji dne 27.2.1992 obravnavalo pobudo Srečka Veseliča iz Ljubljane in

s k l e n i l o :

Ustavno sodišče ne sprejme pobude in ne bo začelo postopka za oceno ustavnosti:

- tretjega odstavka 14. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS oziroma RS, št. 1/79, 11/81, 1/86, 9/90 in 5/91)

in

- prvega in drugega odstavka 46. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS oziroma RS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90).

O B R A Z L O Ž I T E V :

Pobudnik je dne 6.3.1991 vložil pobudo za oceno ustavnosti tretjega odstavka 14. člena zakona o kmetijskih zemljiščih ter prvega in drugega odstavka 46. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.

Dne 23.12.1991 je Skupščina Republike Slovenije razglasila ustavo Republike Slovenije, ki v drugem odstavku 162. člena določa, da vsakdo lahko da pobudo za začetek postopka, če izkaže svoj pravni interes.

Pobudnik je na poziv ustavnega sodišča, da izkaže svoj pravni interes, v dopisu dne 20.2.1992 sporočil, da nima več pravnega interesa za oceno ustavnosti tretjega odstavka 14. člena zakona o kmetijskih zemljiščih. Glede pravnega interesa za oceno 1. in 2. odstavka 46. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor se sicer ni posebej izjavil, vendar pravnega interesa za to ni izkazal.

Sodišče je ugotovilo, da ni izpolnjen z ustavo določen procesni pogoj za nadaljevanje postopka. Zato je na podlagi 6. alinee 2. odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (Uradni list, št. 39/74 in 28/76) sklenilo, kot je navedeno v izreku tega sklepa.


P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Srečko Veselič, Ljubljana
Datum vloge:
6. 3. 1991
Datum odločitve:
27. 2. 1992
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem pobude
Objava:
OdlUS I, 11
Dokument:
US15468

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser