Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14991 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-12/92
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1992:U.I.12.92
Akt:
Sklep Izvršnega sveta Skupščine Mesta Ljubljana, št. 2382/1-1991, z dne 15/11-1991
Izrek:
Pobuda za oceno zakonitosti izpodbijanega sklepa se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Sklep izvršnega sveta, s katerim je le-ta priznal solastninski delež organizacijam, ki so sofinancirale nakup stanovanj, ni predpis, temveč je posamični akt. Za oceno zakonitosti takega akta ustavno sodišče ni pristojno.
Geslo:
Solastniški delež organizacij glede na vrednost sofinanciranja kadrovskih stanovanj.

Nepristojnost ustavnega sodišča za oceno posamičnega akta (sklep mestnega izvršnega sveta o priznanju solastninskega deleža).
Pravna podlaga:
Ustava 1991, 4. al. 1. odst. 160. čl.

Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 1. al. 2. odst. 25. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-12/92 - 5
5/3-1992
 
 
S K L E P
 
 
Ustavno sodišče je na seji dne 5/3-1992 obravnavalo pobudo Jožeta Štihca in drugih iz Ljubljane, ki jih zastopa Sonja Dolinar, odvetnica v Ljubljani, ter
 
s k l e n i l o :
 
Ustavno sodišče ne sprejme pobude in ne bo začelo postopka za oceno zakonitosti sklepa Izvršnega sveta Skupščine Mesta Ljubljane št. 2382/1 - 1991 z dne 15/11-1991.
 
O b r a z l o ž i t e v
 
Odvetnica Sonja Dolinar je v imenu 34 pobudnikov iz Ljubljane vložila pobudo, s katero izpodbija zakonitost v izreku navedenega sklepa. Po 4. alinei prvega odstavka 160. člena ustave ustavno sodišče odloča o skladnosti predpisov lokalnih skupnosti z ustavo in z zakoni.
 
Izpodbijani sklep Izvršnega sveta Skupščine Mesta Ljubljane ni predpis, temveč je posamični akt. Z njim je izvršni svet priznal solastninski delež določenim organizacijam, ki so sofinancirale nakup stanovanj v letih 1989, 1990 in 1991, in ga tudi ni objavil v uradnem glasilu. Za oceno zakonitosti posamičnih aktov ustavno sodišče ni pristojno.
 
Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave RS (Uradni list RS, št. 33/92-I) in 1. alinee drugega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76).
 
 
P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
drugi akti
Vlagatelj:
Jože Štihec in drugi, Ljubljana
Datum vloge:
6. 2. 1992
Datum odločitve:
5. 3. 1992
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem pobude
Objava:
OdlUS I, 13
Dokument:
US15519

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser