Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15090 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-42/92
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1992:U.I.42.92
Akt:
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 117. člen
Izrek:
Evidenčni stavek:Geslo:
Lastninjenje - privatizacija stanovanj in stanovanjskih hiš - prodaja stanovanj.

Predkupna pravica.

Ocena skladnosti s konvencijo.

Ustavno načelo o nedotakljivosti lastnine.

Enakost lastnine.

Načelo splošnih pravičnosti.

Enakopravnost in enakost pred zakonom.

Nepristojnost ustavnega sodišča za oceno primernosti.

Ločeno mnenje.
Pravna podlaga:
Ustava 1991 2. člen, 14. člen, 33. člen, 67. člen, 78. člen Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, 11. člen

Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 15., 2. al. 3. odst. 25. čl.
Opomba:
Obravnavana zadeva je bila s sklepom ustavnega sodišča združena z zadevo U-I-95/91 zaradi skupnega obravnavanja in odločanja.


Polno besedilo:
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Mihajlo Milisavljević, Golnik
Datum vloge:
14. 4. 1992
Datum odločitve:
14. 5. 1992
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
združitev zadeve z drugo vsebinsko istovetno zadevo
Objava:
Dokument:
US15843

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser