Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15667 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-61/92
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1993:U.I.61.92
Akt:
Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 1. in 3. odst. 57. čl., 1. odst. 58. čl., 59. čl., 61. čl., 62. čl., 64. čl. in 68. čl.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (Ur. list RS, št. 7/93) (ZZad-A), 3. čl.
Izrek:
Evidenčni stavek:Geslo:
Sklicevanje zakonske norme na še nesprejeto zakonodajo.

Nepristojnost ustavnega sodišča za oceno zakonitosti določb, ki so prenehale veljati.

Načelo pravičnosti.

Lastninsko preoblikovanje podjetij - lastninjenje.

Relativnost ustavnega načela enakosti - različno obravnavanje različnih dejanskih stanj.

Ocena skladnosti z mednarodno konvencijo.

Nepristojnost ustavnega sodišča za oceno primernosti.

Načelo enakosti pravnih subjektov.

Pravni interes kot procesna predpostavka.

Smislena uporaba zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij - pravica do popusta.

Sodno varstvo civilnih pravic.
Pravna podlaga:
Ustava 1991, 2., 33., 14., 67., 23., 25., 157., 161. čl., 1. odst. 160. čl.

Ustavni zakon za izvedbo Ustave (UZIU), 7. čl.

Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (ZUSS), 2. al. 3. odst. 25. čl.

Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, 7. čl. Evropska konvencija o človekovih pravicah, 6. čl.
Opomba:
Obravnavana zadeva je bila s sklepom ustavnega sodišča združena z zadevo U-I-46/92 zaradi skupnega obravnavanja in odločanja.


Polno besedilo:
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Mesna industrija Gornja Radgona
Datum vloge:
25. 5. 1992
Datum odločitve:
9. 12. 1993
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
združitev zadeve z drugo vsebinsko istovetno zadevo
Objava:
Dokument:
US16252

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser