Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15603 odločitev)

Pri iskanju uporabi sledeča polja: Izberi vse Prekliči izbiro

Datum odločitve:

Datum vloge:

Dodatni pogoji:

Opravilna št.:
U-I-172/92
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1993:U.I.172.92
Akt:
Odlok Občinske skupščine Idrija o izločitvi Veterinarske ambulatne Idrija iz Kmetijsko veterinarskega zavoda Nova Gorica in ustanovitvi javnega zavoda Veterinarska ambulanta Idrija (Ur. list RS, št. 56/92)
Izrek:
Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega odloka se ustavi.
Evidenčni stavek:
Odlok skupščine občine Idrija o izločitvi Veterinarske ambulante Idrija iz Kmetijsko veterinarskega zavoda Nova Gorica in ustanovitvi te ambulante kot javnega zavoda ni predpis in ustavno sodišče za njegovo oceno ni pristojno.
Geslo:
Izločitev delovne enote javnega zavoda brez soglasja oziroma odločitve ustanovitelja.
Veterinarska dejavnost kot javna služba.
Pristojnost ustavnega sodišča za oceno občinskega odloka o ustanovitvi javnega zavoda.
Pravna podlaga:
Ustava, 161. čl.
Zakon o veterinarski službi v SRS.
Zakon o zdravstvenem varstvu živali (ZZVZ).
Zakon o zavodih (ZZ), 3., 22., 51. čl.
Ustavni zakon za izvedbo Ustave (UZIU), 7. čl.
Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (ZUSS), 1. al. 2. odst. 25. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-172/92
22/4-1993
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem s predlogom Kmetijsko-veterinarskega zavoda Nova Gorica, na seji dne 22/4-1993
 
s k l e n i l o :
 
Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka Skupščine občine Idrija o izločitvi Veterinarske ambulante Idrija iz Kmetijsko-veterinarskega zavoda Nova Gorica in ustanovitvi javnega zavoda Veterinarska ambulanta Idrija (Uradni list RS, št. 56/92) se ustavi.
 
O b r a z l o ž i t e v
 
Predlagatelj je začel postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti v izreku tega sklepa navedenega občinskega odloka. Navedel je, da je Skupščina občine Idrija z izpodbijanim odlokom Veterinarsko ambulanto Idrija izločila iz Kmetijsko-veterinarskega zavoda Nova Gorica in jo ustanovila kot javni zavod, čeprav za to ni imela zakonskega pooblastila, in predlagal, da ustavno sodišče izpodbijani odlok kot nezakonit odpravi ter do dokončne odločitve zadrži njegovo izvajanje. Po 4. alinei prvega odstavka 160. člena ustave ustavno sodišče odloča o skladnosti predpisov lokalnih skupnosti z ustavo in zakoni. Izpodbijani akt ni predpis, zaradi česar za oceno njegove ustavnosti in zakonitosti ustavno sodišče ni pristojno.
 
Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije in prve alinee drugega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76).
 
 
P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Kmetijsko veterinarski zavod Nova Gorica
Datum vloge:
31. 12. 1992
Datum odločitve:
22. 4. 1993
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
Objava:
OdlUS II, 41
Dokument:
US16624

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser