Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15090 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-175/93
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1993:U.I.175.93
Akt:
Uredba o določitvi najvišjih cen moke in kruha (Uradni list RS, št,. 34/93)
Izrek:
Evidenčni stavek:Geslo:
Pogoj za določanje najvišjih cen - hude motnje na trgu.

Retroaktivnost podzakonskega akta - uporaba cen, ki so se uporabljale v preteklosti, z učinkom za naprej.

Zahteva za zadrževanje izvrševanja splošnega akta.
Pravna podlaga:
Ustava, 74. čl., 1. odst. 154. in 1. odst. 155. čl.

Ustava 1974, 416. čl.

Zakon o cenah (ZCen), 5., 6. in 3. čl.

Ustavni zakon za izvedbo Ustave (UZIU), 7. čl.

Zakon o postopku pred Ustavnim sodišečm SRS (ZUSS), 15. čl.
Opomba:
Obravnavana zadeva je bila s sklepom, z dne 7/10-1993 združena z zadevo U-I-165/93 zaradi skupnega obravnavanja in odločanja.


Polno besedilo:
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
podzakonski akt
Vlagatelj:
Živilska industrija Mlinotest, Ajdovščina d.d.
Datum vloge:
24. 9. 1993
Datum odločitve:
7. 10. 1993
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
združitev zadeve z drugo vsebinsko istovetno zadevo
Objava:
Dokument:
US16862

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser