Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15035 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-83/94
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1994:U.I.83.94
Akt:
Zakon o sodniški službi (Ur. list RS, št. 19/94) (ZSS), 101. čl. in 1. odst. 102. čl.
Izrek:
Postopek za oceno ustavnosti 101. člena in 1. odst. 102. člena zakona o sodniški službi se ustavi.
Evidenčni stavek:
Postopek se ustavi, ker je pobudnik umaknil pobudo.
Geslo:
Ustavitev postopka za oceno ustavnosti zakona.

Umik pobude.
Pravna podlaga:
Zakon o Ustavnem sodišču RS (ZUstS), 6. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-83/94-29
16/6-1994
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v zvezi s pobudo Toma Grgiča iz Ljubljane na seji dne 16/6-1994
 
s k l e n i l o:
 
Postopek za oceno ustavnosti 101. člena in prvega odstavka 102. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94) se ustavi.
 
O b r a z l o ž i t e v
 
Ustavno sodišče je na pobudo Toma Grgiča začelo postopek za oceno ustavnosti tretjega odstavka 8. člena, 101. člena in prvega odstavka 102. člena Zakona o sodniški službi.
 
Pobudnik je dne 9/6-1994 obvestil Ustavno sodišče, da umika pobudo za oceno ustavnosti 101. člena in prvega odstavka 102. člena Zakona o sodniški službi. Zato je Ustavno sodišče postopek za oceno ustavnosti teh določb ustavilo.
 
Ustavno sodišče je ta sklep sprejelo na podlagi 6. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) v sestavi: predsednik dr. Tone Jerovšek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Lovro Šturm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M.Zupančič. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
P r e d s e d n i k
dr. Tone Jerovšek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Tomo Grgič, Ljubljana
Datum vloge:
29. 4. 1994
Datum odločitve:
16. 6. 1994
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
Objava:
OdlUS III, 68
Dokument:
US17087

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser