Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15670 odločitev)

Pri iskanju uporabi sledeča polja: Izberi vse Prekliči izbiro

Datum odločitve:

Datum vloge:

Dodatni pogoji:

Opravilna št.:
U-I-162/94
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1995:U.I.162.94
Akt:
Zakon o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Ur. list RS, št. 48/94) (ZAPPNI), 2. čl., 1. in 2. odst. 5. čl., 63. čl., 6., 7. in 8. odst. 72. čl., 4. odst. 73. čl., 1. in 2. odst. 64. čl., 3. in 4. odst. 65. čl., 66. čl., 1. in 2. odst. 68. čl., 3. odst. 77. čl.
Izrek:
Evidenčni stavek:Geslo:
Začasna odredba (zakon).

Odgovornost Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje vladi, ne pa državnemu zboru.

Načelo demokratičnosti.

Načelo pravne in socialne države.

Načelo delitve oblasti.

Francoska deklaracija pravic človeka in občana 1789.

Položaj posameznih ustavnih institucij v ustavnih sistemih: centralna banka, ombudsman, ustavno sodišče.

Razmerje med Agencijo za plačilni promet in Računskim sodiščem Javni zavod.

Interpretacija zakonske določbe kot pogoj za njeno ustavnost.

Pogoji za imenovanje vodilnih delavcev agencije.

Pravno neopredeljen pravni pojem.

Zagotovitev samostojnosti in neodvisnosti Agencije za plačilni promet.

Retroaktivnost zakona.

Interpretativna odločba ustavnega sodišča - pravne praznine.

Ločeno mnenje ustavnega sodnika.
Pravna podlaga:
Ustava, 77. in 94. čl.

Ustava, 1., 2. čl., 2. odst. 3. čl., 2. odst. 155. čl., 14., 15., 22., 23., 50. čl.

Zakon o revidiranju (ZRev), 40. čl.

Zakon o zavodih (ZZ), 1. odst. 3. čl., 64. čl.

Zakon o upravi (ZUpr), 7. čl.

Zakon o Ustavnem sodišču (ZUstS), 43. in 48. čl.
Opomba:
Obravnavana zadeva je bila s sklepom ustavnega sodišča z dne 13.9.1994 združena z zadevo U-I-158/94 zaradi skupnega obravnavanja in odločanja.


Polno besedilo:
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Pooblaščeni delavci Službe družbenega knjigovodstva
Datum vloge:
24. 8. 1994
Datum odločitve:
9. 3. 1995
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
združitev zadeve z drugo vsebinsko istovetno zadevo
Objava:
Dokument:
US17338

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser