Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15677 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-23/99
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2000:U.I.23.99
Akt:
Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem (Uradni list RS, št. 56/94), 4. odst. 5. čl.
Izrek:
Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti četrtega odstavka 5. člena Pravilnika o strokovnem nadzoru s svetovanjem (Uradni list RS, št. 56/94) se ustavi.
Evidenčni stavek:
Ker je Varuh človekovih pravic zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti Pravilnika o strokovnem nadzoru s svetovanjem umaknil, je Ustavno sodišče postopek ustavilo.
Geslo:
Umik vloge in ustavitev postopka.
Pravna podlaga:
Zakon o Ustavnem sodišču (ZUstS), 6. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-23/99-11
14. 9. 2000


S K L E P

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Varuha človekovih pravic, na seji dne 14. septembra 2000

s k l e n i l o :

Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti četrtega odstavka 5. člena Pravilnika o strokovnem nadzoru s svetovanjem (Uradni list RS, št. 56/94) se ustavi.

O b r a z l o ž i t e v

1. Varuh človekovih pravic je izpodbijal 5. člen Pravilnika o strokovnem nadzoru s svetovanjem.

2. Predlagatelj je dne 28. 7. 2000 sporočil, da zahtevo umika.

Zato je Ustavno sodišče postopek ustavilo.

3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 6. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - ZUstS) v sestavi: predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Miroslava Geč-Korošec, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam- Lukić. Sklep je sprejelo soglasno.


P r e d s e d n i k
Franc Testen
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
podzakonski akt
Vlagatelj:
Varuh človekovih pravic
Datum vloge:
20. 1. 1999
Datum odločitve:
14. 9. 2000
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
Objava:
OdlUS IX, 202
Dokument:
US20307

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser