Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15677 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-31/01
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2002:U.I.31.01
Akt:
Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 72/98, 6/99 in 66/2000) (ZKP), 1. stavek 4. odst. 213. b čl.

Pravilnik o izvrševanju pripora (Uradni list RS, št. 36/99), 1. odst. 50. čl.
Izrek:
Postopek za oceno ustavnosti prvega stavka četrtega odstavka 213.b člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 72/98, 6/99 in 66/2000) in prvega odstavka 50. člena Pravilnika o izvrševanju pripora (Uradni list RS, št. 36/99) se ustavi.
Evidenčni stavek:
Ker je predlagatelj zahtevo za oceno ustavnosti umaknil, je Ustavno sodišče postopek ustavilo.
Geslo:
Ustavitev postopka zaradi umika vloge.
Varuh človekovih pravic kot predlagatelj.
Pravna podlaga:
Zakon o Ustavnem sodišču (ZUstS), 6. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-31/01
6. 6. 2002


SKLEP


Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Varuha človekovih pravic, na seji dne 6. junija 2002

sklenilo:

Postopek za oceno ustavnosti prvega stavka četrtega odstavka 213.b člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 72/98, 6/99 in 66/2000) in prvega odstavka 50. člena Pravilnika o izvrševanju pripora (Uradni list RS, št. 36/99) se ustavi.

Obrazložitev

1. Predlagatelj je dne 31. 1. 2001 vložil zahtevo za oceno ustavnosti navedenih določb Zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju ZKP) in Pravilnika o izvrševanju pripora, ki urejajo nadzor nad dopisovanjem priprtih oseb. Ker sta bili obe določbi med postopkom ustrezno spremenjeni, je dne 27. 5. 2002 sporočil, da zahtevo umika.

2. Ker je predlagatelj zahtevo umaknil, je Ustavno sodišče postopek za oceno ustavnosti izpodbijanih določb ZKP in Pravilnika o izvrševanju pripora ustavilo.

3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 6. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - ZUstS) v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam-Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Sklep je sprejelo soglasno.


P r e d s e d n i c a
dr. Dragica Wedam-Lukić
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Varuh človekovih pravic
Datum vloge:
28. 5. 2002
Datum odločitve:
6. 6. 2002
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
Objava:
OdlUS XI, 134
Dokument:
US21510

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser