Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15670 odločitev)

Opravilna št.:
Up-37/04
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.37.04
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 1110/2003 z dne 26. 11. 2003
Izrek:
Ustavno sodišče ni pristojno za odločanje o vlogi A. A. z dne 15. 1. 2004, naslovljeni kot "Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 1110/2003 z dne 26. 11. 2003". Vloga A. A. se odstopi Višjemu sodišču v Kopru.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče je ob smiselni uporabi določbe tretjega odstavka 327. člena ZPP ustavno pritožbo, v kateri pritožnik Višjemu sodišču očita, da ni odločilo o njegovi pritožbi, štelo za predlog pritožnika, naj se izda dopolnilni sklep.

Ustavno sodišče za odločanje o takem predlogu ni pristojno, zato je senat Ustavnega sodišča pritožnikovo vlogo odstopil Višjemu sodišču.
Geslo:
1.4.52.1 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Akt, ki ne more biti predmet ustavne pritožbe.
1.4.52.3 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Upravičenost za vložitev ustavne pritožbe.
Pravna podlaga:
Člen 6, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Polno besedilo:
Up-37/04-8
12. 1. 2005

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž., ki ga zastopa B. B., odvetnik v Z., na seji senata dne 23. decembra 2004 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)

sklenilo:

1. Ustavno sodišče ni pristojno za odločanje o vlogi A. A. z dne 15. 1. 2004, naslovljeni kot "Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 1110/2003 z dne 26. 11. 2003".

2. Vloga A. A. se odstopi Višjemu sodišču v Kopru.

Obrazložitev

1. Ustavno sodišče je z odločbo št. Up-243/02 z dne 6. 11. 2003 (Uradni list RS, št. 113/2003 in OdlUS XII, 109,) razveljavilo sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 599/2001 z dne 26. 3. 2003, s katerim je bilo odločeno o pritožbah obeh pravdnih strank zoper sklep sodišča prve stopnje, in zadevo vrnilo Višjemu sodišču v novo odločanje. V novem postopku je Višje sodišče v Kopru odločalo le o pritožbi tožene stranke zoper sklep sodišča prve stopnje in izdalo sklep št. I Cp 1110/2003 z dne 26. 11. 2003.

2. V vlogi, ki jo je pritožnik naslovil kot ustavno pritožbo zoper sklep Višjega sodišča št. I Cp 1110/2003 z dne 26. 11. 2003, Višjemu sodišču očita, da z njim o njegovi pritožbi ni odločilo. Meni, da je Ustavno sodišče sklep Višjega sodišča razveljavilo v celoti, torej tudi v delu, s katerim je bila njegova pritožba zoper sklep sodišča prve stopnje zavrnjena.

3. Če se izpodbija sodba prve stopnje s pritožbo samo zaradi tega, ker sodišče prve stopnje ni s sodbo odločilo o vseh zahtevkih strank, ki so bili predmet pravde, se šteje pritožba za predlog stranke, naj se izda dopolnilna sodba (tretji odstavek 327. člena Zakona o pravdnem postopku, Uradni list RS, št. 26/99 in nasl. - v nadaljevanju ZPP).

4. Pritožnik z ustavno pritožbo izpodbija sklep Višjega sodišča, ker ni odločilo o njegovi pritožbi zoper zavrnilni del sklepa sodišča prve stopnje. Ob smiselni uporabi določbe tretjega odstavka 327. člena ZPP je Ustavno sodišče ustavno pritožbo štelo za predlog pritožnika, naj se izda dopolnilni sklep. Ker Ustavno sodišče za odločanje o takem predlogu ni pristojno, je senat Ustavnega sodišča pritožnikovo vlogo odstopil Višjemu sodišču v Kopru.

5. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi 6. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) v zvezi z tretjim odstavkom 327. člena in na podlagi prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 - popr.) v sestavi: predsednica senata mag. Marija Krisper Kramberger ter člana Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.

Predsednica senata
mag. Marija Krisper Kramberger
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
16. 1. 2004
Datum odločitve:
12. 1. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
Objava:
Dokument:
US24265

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser