Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15670 odločitev)

Opravilna št.:
Up-436/04
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.436.04
Akt:
Ustavna pritožba družbe A. A. zoper sklep Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Pg 56/2002 z dne 24. 2. 2004

Ustavna pritožba družbe A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cpg 98/2003 z dne 27. 11. 2003 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Pg 56/2002 z dne 10. 2. 2003
Izrek:
Ustavna pritožba družbe A. A. zoper sklep Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Pg 56/2002 z dne 24. 2. 2004 se zavrže. Ustavna pritožba družbe A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cpg 98/2003 z dne 27. 11. 2003 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Pg 56/2002 z dne 10. 2. 2003 se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča ni dovoljena, ker pritožnica ni izčrpala pravnih sredstev, kar bi po prvem odstavku 51. člena Zakona o Ustavnem sodišču pred vložitvijo ustavne pritožbe morala storiti.

Ker je bila ustavna pritožba vložena po poteku

šestdesetdnevnega roka, jo je Ustavno sodišče zavrglo.


Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.

1.4.52.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Izčrpanje pravnih sredstev.

1.4.52.6 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Rok za vložitev ustavne pritožbe.
Pravna podlaga:
Člen 55.1.2, 55.1.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:Polno besedilo:
Up-436/04

12. 1. 2005

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe družbe A. A., d.o.o., Ž., ki jo zastopa direktor B. B., na seji senata dne 21. decembra 2004 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)

sklenilo:

1. Ustavna pritožba družbe A. A. zoper sklep Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Pg 56/2002 z dne 24. 2. 2004 se zavrže.

2. Ustavna pritožba družbe A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cpg 98/2003 z dne 27. 11. 2003 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Pg 56/2002 z dne 10. 2. 2003 se zavrže.

Obrazložitev

1. Pritožnica v ustavni pritožbi izrecno izpodbija v izreku navedeni sklep sodišča prve stopnje, s katerim je to zavrglo revizijo pritožnice (v postopku tožene stranke) kot nedovoljeno zaradi prenizke vrednosti spornega predmeta.

2. Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča ni dovoljena, ker pritožnica ni izčrpala pravnih sredstev, kar bi po prvem odstavku 51. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) pred vložitvijo ustavne pritožbe morala storiti. Zato je Ustavno sodišče ustavno pritožbo v tem delu zavrglo iz tega razloga (1. točka izreka).

3. Iz vsebine ustavne pritožbe pa izhaja, da pritožnica izpodbija tudi meritorno sodno odločbo Višjega sodišča št. I Cpg 98/2003 z dne 27. 11. 2003, s katero je bila zavrnjena pritožba pritožnice zoper sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Pg 56/2002 z dne 10. 2. 2003. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča ni dovoljena, ker je prepozna. Po 52. členu ZUstS je ustavno pritožbo treba vložiti v 60 dneh po vročitvi izpodbijane sodbe. Ta rok je v obravnavani zadevi očitno zamujen. Pritožnici je bila omenjena sodba gotovo vročena pred 24. 2. 2004 - tega dne je namreč sodišče prve stopnje zavrglo revizijo pritožnice zoper sodbo Višjega sodišča. Ustavno pritožbo je pritožnica vložila 21. 6. 2004. Z vložitvijo nedovoljenega pravnega sredstva pa si pritožnica ni zavarovala roka za vložitev ustavne pritožbe. Ustavno pritožbo je bilo treba zaradi navedenega tudi v tem delu zavreči (2. točka izreka).

4. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prve in druge alineje prvega odstavka 55. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 - popr.) v sestavi: predsednica senata mag. Marija Krisper Kramberger ter člana Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.

Predsednica senata

mag. Marija Krisper Kramberger


Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
21. 6. 2004
Datum odločitve:
12. 1. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US24282

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser