Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15667 odločitev)

Opravilna št.:
Up-336/04
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.336.04
Akt:
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1233/2003 z dne 14. 1. 2004 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. VI P 66/92 z dne 6. 2. 2003 Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. VI P 66/92 z dne 30. 3. 2004
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1233/2003 z dne 14. 1. 2004 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. VI P 66/92 z dne 6. 2. 2003 se zavrže. Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. VI P 66/92 z dne 30. 3. 2004 se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno pritožbo, ki je vložena po poteku 60 dnevnega roka, določenega v prvem odstavku 52. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZustS), Ustavno sodišče zavrže.

Ustavna pritožba se lahko vloži šele, ko so izčrpana vsa pravna sredstva (prvi odstavek 51. člena ZUstS).


Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.

1.4.52.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Izčrpanje pravnih sredstev.

1.4.52.6 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Rok za vložitev ustavne pritožbe.
Pravna podlaga:
Člen 55.1.2, 55.1.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:Polno besedilo:
Up-336/04-5

12. 1. 2005

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž., ki ga zastopa B. B. iz Z., na seji senata dne 21. decembra 2004 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) sklenilo:

1. Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1233/2003 z dne 14. 1. 2004 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. VI P 66/92 z dne 6. 2. 2003 se zavrže.

2. Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. VI P 66/92 z dne 30. 3. 2004 se zavrže.

Obrazložitev

1. Pritožnik izpodbija v izreku navedeni sodbi, na podlagi katerih mora v roku 15 dni izprazniti trisobno stanovanje v Ljubljani in ga izročiti tožeči stranki. Izpodbija pa tudi sklep sodišča prve stopnje, ki je zavrglo revizijo zoper sodbo sodišča druge stopnje. Zatrjuje kršitev 2., 8., 14., 15., 22., 23., 34., 35., 50., 53., 78., 153. in 155. člena Ustave ter 14. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP št. 7/94 - v nadaljevanju EKČP) in 1. člena Prvega protokola k EKČP.

2. Ustavni pritožnik je izpodbijano sodbo sodišča druge stopnje prejel dne 21. 2. 2004[1], ustavno pritožbo pa je vložil dne 14. 5. 2004, to je po poteku 60 dnevnega roka, v katerem se lahko na podlagi prvega odstavka 52. člena Zakona o Ustavnem sodišču ( v nadaljevanju ZUstS) vloži ustavna pritožba. Zato je Ustavno sodišče njegovo pritožbo v tem delu kot prepozno zavrglo.

3. Ustavno pritožbo je pritožnik vložil tudi zoper sklep sodišča prve stopnje, ki je zavrglo njegovo revizijo. Po prvem odstavku 51. člena ZUstS se lahko ustavna pritožba vloži šele, ko so izčrpana vsa pravna sredstva. Ker pritožnik ni izkazal, da je v zvezi z izpodbijanim sklepom izkoristil vsa pravna sredstva, je Ustavno sodišče njegovo pritožbo tudi v tem delu zavrglo.

4. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prve in druge alineje prvega odstavka 55. člena ZUstS in prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 -popr.) v sestavi: predsednica senata mag. Marija Krisper Kramberger ter člana Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.

Predsednica senata

mag. Marija Krisper Kramberger

Opomba:

[1]Podatek izhaja iz obrazložitve sklepa, navedenega v točki 2 izreka.


Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
17. 5. 2004
Datum odločitve:
12. 1. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US24284

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser