Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15667 odločitev)

Opravilna št.:
Up-616/04
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.616.04
Akt:
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 702/2000 z dne 11. 3. 2003 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Lenartu št. P 115/98 z dne 18. 11. 1999
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 702/2000 z dne 11. 3. 2003 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Lenartu št. P 115/98 z dne 18. 11. 1999 se zavrže.
Evidenčni stavek:
Prepozno vloženo ustavno pritožbo, pri kateri pritožnik ne izkaže, da gre za obstoj posebno utemeljenega primera, ki bi upravičeval odločanje o pritožbi po poteku 60 dnevnega roka, Ustavno sodišče zavrže.


Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.

1.4.52.6 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Rok za vložitev ustavne pritožbe.
Pravna podlaga:
Člen 55.1.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:Polno besedilo:
Up-616/04-7

12. 1. 2005

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž., ki ga zastopa B. B., odvetnik v Z., na seji senata dne 23. decembra 2004 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) sklenilo:

Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 702/2000 z dne 11. 3. 2003 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Lenartu št. P 115/98 z dne 18. 11. 1999 se zavrže.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je ugodilo tožbenemu zahtevku tožeče stranke na ukinitev služnostne pravice vožnje, vzganjanja živine ter obračanja ob priliki oranja in hkrati zavrnilo tožbeni zahtevek pritožnika po nasprotni tožbi. Pritožnik se je zoper prvostopenjsko sodbo pritožil, vendar sodišče druge stopnje njegovi pritožbi ni ugodilo.

2. Pritožnik zatrjuje kršitev 22., 23., 67. in 69. člena Ustave. Navaja, da je sodišče odločilo pristransko in da je zmotno uporabilo materialno pravo, ker je njegovo "takorekoč vsebinsko lastninsko pravico" poti vožnje, vzganjanja živine ter obračanja ob priliki oranja kvalificiralo kot služnostno pravico in ga s tem razlastilo. Predlaga, naj Ustavno sodišče o ustavni pritožbi odloči, čeprav je vložena po izteku roka iz prvega odstavka 52. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS), ker meni, da gre za posebno utemeljen primer. Pritožnik svoj predlog za izjemno obravnavanje ustavne pritožbe na podlagi tretjega odstavka 52. člena ZUstS utemeljuje z navedbo, da je pooblaščenka ravnala v njegovo škodo, da je starejši in bolan zdomec in da mu je zaradi sodbe onemogočen dostop do doma ter da je prisiljen v drago izgradnjo dovozne poti po neprimerni lokaciji.

3. Tretji odstavek 52. člena ZUstS določa, da lahko Ustavno sodišče v posebno utemeljenih primerih izjemoma odloča o ustavni pritožbi, ki je vložena po izteku 60 dnevnega roka.

Rok za vložitev ustavne pritožbe je pričel teči dne 28. 5. 2003, ko je bila izpodbijana sodba Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 702/2000 z dne 11. 3. 2003 vročena njegovi pooblaščenki. Pritožnik je vložil ustavno pritožbo dne 26. 8. 2004, torej več kot leto dni po poteku roka. Pogoj, določen v tretjem odstavku 52. člena ZUstS, da gre za posebno utemeljen primer, se nanaša na utemeljenost ustavne pritožbe po vsebini, ne pa na razloge, ki naj bi utemeljevali razloge za zamudo pri vložitvi ustavne pritožbe. Zato je Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrglo.

4. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prve alineje prvega odstavka 55. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 - popr.) v sestavi: predsednica senata mag. Marija Krisper Kramberger ter člana Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.

Predsednica senata

mag. Marija Krisper Kramberger


Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
1. 9. 2004
Datum odločitve:
12. 1. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US24285

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser