Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15667 odločitev)

Opravilna št.:
Up-157/03
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.157.03
Akt:
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 256/2002 z dne 13. 2. 2003
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 256/2002 z dne 13. 2. 2003 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Z odločitvijo Vrhovnega sodišča o zavrženju revizije, ker je pritožnica ni vložila po pooblaščencu, ki je odvetnik, in ni zatrjevala, da ima opravljen pravniški državni izpit, ni moglo priti do kršitve 25. člena ali 22. člena Ustave.


Geslo:
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.

5.3.13.18 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Procesna jamstva, pravica do obrambe in poštenega sojenja (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) - Enakost orožij (22, 14).

5.3.13.3 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Procesna jamstva, pravica do obrambe in poštenega sojenja (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) - Dvostopenjska sodna pristojnost (25).
Pravna podlaga:
Člen 22, 25, Ustava [URS]

Člen 55.2.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:Polno besedilo:
Up-157/03-5

12. 1. 2005

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž., ki jo zastopa B. B., odvetnik v Z., na seji senata dne 23. decembra 2004 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) sklenilo:

Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 256/2002 z dne 13. 2. 2003 se ne sprejme.

Obrazložitev

A.

1. Z izpodbijanim sklepom je Vrhovno sodišče zavrglo revizijo ustavne pritožnice zoper sklep Višjega sodišča v Kopru, ker je ni sestavil odvetnik in ker ustavna pritožnica ni zatrjevala, da ima opravljen pravniški državni izpit.

2. V ustavni pritožbi pritožnica zatrjuje, da je Vrhovno sodišče kršilo 22. člen in 25. člen Ustave. Navaja, da razlaga tretjega odstavka 86. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in nasl. - v nadaljevanju ZPP), na kateri temelji izpodbijana odločitev, nasprotuje 25. členu Ustave, po katerem je vsakomur zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti odločbam sodišč. Meni, da je treba navedeno določbo ZPP tolmačiti tako, da lahko stranka sama opravlja pravdna dejanja v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi. Le če jih opravlja po pooblaščencu, mora ta biti odvetnik ali imeti opravljen pravniški državni izpit.

B.

3. Ustavno sodišče ni instanca sodiščem, ki odločajo v sodnem postopku, in ne presoja samih po sebi nepravilnosti pri uporabi procesnega prava. V skladu s prvim odstavkom 50. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče izpodbijani sklep preizkusi le glede vprašanj, ali so bile z njim kršene kakšne človekove pravice ali temeljne svoboščine. Z odločitvijo Vrhovnega sodišča o zavrženju revizije ni moglo priti do kršitve 25. člena Ustave. Ustavno sodišče je že večkrat poudarilo, da iz 25. člena Ustave izhaja le jamstvo dvostopenjskega sodnega postopka, izrednih pravnih sredstev pa ta človekova pravica ne vsebuje. Pritožnica z navedbami v ustavni pritožbi tudi ne izkaže kršitve pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave. Zgolj dejstvo, da pritožnica procesno normo razume drugače kot Vrhovno sodišče, namreč ne zadošča za sklep o kršitvi pravice iz 22. člena Ustave.

4. Ker z izpodbijanim sklepom očitno nista bili kršeni človekovi pravici, kot ju zatrjuje

pritožnica, Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo.

C.

5. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prve alineje drugega odstavka 55. člena ZUstS v sestavi: predsednica senata mag. Marija Krisper Kramberger ter člana Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.

Predsednica senata

mag. Marija Krisper Kramberger


Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
26. 3. 2003
Datum odločitve:
12. 1. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Objava:
Dokument:
US24292

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser