Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15667 odločitev)

Opravilna št.:
Up-731/03
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.731.03
Akt:
Ustavna pritožba družbe A. zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cpg 225/2003 z dne 25. 8. 2003 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. Pg 125/2001 z dne 17. 4. 2003

Ustavna pritožba družbe A. zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. CPg 570/2002 z dne 9. 9. 2002 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. Pg 125/2001 z dne 12. 4. 2002
Izrek:
Ustavna pritožba družbe A. zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cpg 225/2003 z dne 25. 8. 2003 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. Pg 125/2001 z dne 17. 4. 2003 se zavrže. Ustavna pritožba družbe A. zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. CPg 570/2002 z dne 9. 9. 2002 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. Pg 125/2001 z dne 12. 4. 2002 se zavrže.
Evidenčni stavek:
V obravnavani zadevi bi pritožnica glede na določbo tretjega odstavka 384. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 - ZPP) lahko zoper sklep sodišča druge stopnje vložila revizijo. V skladu s prvim odstavkom 51. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) je ustavno pritožbo dopustno vložiti šele po izčrpanju vseh pravnih sredstev.

Ustavna pritožba zoper sklep sodišča druge stopnje zaradi neizčrpanosti pravnih sredstev zato ni dovoljena.

V skladu s prvim odstavkom 52. člena ZUstS je ustavno pritožbo treba vložiti v roku 60 dni od vročitve izpodbijanega akta. Z vložitvijo nedovoljenega pravnega sredstva si pritožnica ne zavaruje roka za vložitev ustavne pritožbe. Zato je bilo treba ustavno pritožbo zoper izpodbijani sodbi v tem delu zavreči.


Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.

1.4.52.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Izčrpanje pravnih sredstev.

1.4.52.6 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Rok za vložitev ustavne pritožbe.
Pravna podlaga:
Člen 55.1.1, 55.1.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:Polno besedilo:
Up-731/03-7

12. 1. 2005

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe družbe A., d.o.o., Ž., ki jo zastopa B. B., odvetnik v Z., na seji senata dne 21. decembra 2004 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)

sklenilo:

1. Ustavna pritožba družbe A. zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cpg 225/2003 z dne 25. 8. 2003 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. Pg 125/2001 z dne 17. 4. 2003 se zavrže.

2. Ustavna pritožba družbe A. zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. CPg 570/2002 z dne 9. 9. 2002 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. Pg 125/2001 z dne 12. 4. 2002 se zavrže.

Obrazložitev

1. Višje sodišče je s sklepom št. I Cpg 225/2003 z dne 25. 8. 2003 potrdilo sklep sodišča prve stopnje, s katerim je to zavrglo revizijo pritožnice (v postopku tožene stranke) zoper sodbo Višjega sodišča, navedeno v 2. točki izreka tega sklepa.

2. Pritožnica z ustavno pritožbo izpodbija sklep o zavrženju revizije, ker meni, da ji je bila s tem kršena pravica do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave. Izpodbija tudi v 2. točki izreka tega sklepa navedeni sodbi sodišč prve in druge stopnje, zoper kateri je vložila revizijo. Predlaga razveljavitev štirih sodnih odločb in vrnitev zadeve v ponovno odločanje Okrožnemu sodišču.

3. V skladu s prvim odstavkom 51. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) je ustavno pritožbo dopustno vložiti šele po izčrpanju vseh pravnih sredstev. V skladu s tretjim odstavkom 384. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 - ZPP) je revizija vselej dovoljena zoper sklep, s katerim je sodišče druge stopnje potrdilo sklep sodišča prve stopnje, da se revizija zavrže. V obravnavani zadevi bi torej pritožnica lahko zoper sklep sodišča druge stopnje vložila revizijo. Ustavna pritožba zoper sklep sodišča druge stopnje zaradi neizčrpanosti pravnih sredstev ni dovoljena, zato jo je Ustavno sodišče zavrglo.

4. Ustavna pritožba zoper sodbo sodišča Višjega sodišča v Mariboru št. CPg 570/2002 z dne 9. 9. 2002 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. Pg 125/2001 z dne 12. 4. 2002 pa je prepozna. Pritožnica namreč izpodbija navedeni sodbi v okviru ustavne pritožbe, ki je bila na Ustavno sodišče poslana dne 7. 11. 2003, iz dopisa Okrožnega sodišča v Murski Soboti (z dne 13. 10. 2004) pa izhaja, da je pritožnica po svojem pooblaščencu prejela izpodbijano sodbo Višjega sodišča dne 30. 9. 2002. V skladu s prvim odstavkom 52. člena ZUstS je ustavno pritožbo treba vložiti v roku 60 dni od vročitve izpodbijanega akta. Z vložitvijo nedovoljenega pravnega sredstva si pritožnica ne zavaruje roka za vložitev ustavne pritožbe. Zato je bilo treba ustavno pritožbo tudi v tem delu zavreči.

5. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prve in druge alineje prvega odstavka 55. člena ZUstS v sestavi: predsednica senata mag. Marija Krisper Kramberger ter člana Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.

Predsednica senata

mag. Marija Krisper Kramberger


Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
10. 11. 2003
Datum odločitve:
12. 1. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US24310

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser