Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15670 odločitev)

Opravilna št.:
Up-712/03
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.712.03
Akt:
Postopek odločanja o ustavni pritožbi družbe A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cpg 365/2003 z dne 2. 10. 2003
Izrek:
Postopek odločanja o ustavni pritožbi družbe A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cpg 365/2003 z dne 2. 10. 2003 se ustavi.
Evidenčni stavek:
Ker so v času postopka pred ustavnim sodiščem nastopile pravne posledice uvedbe stečajnega postopka, stečajni upravitelj pa se po pozivu v postavljenem roku ni izjavil, da prevzema ustavno pritožbo, je Ustavno sodišče postopek ustavilo.


Geslo:
1.5.51.2.7 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Umik ustavne pritožbe.
Pravna podlaga:
Člen 6, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:Polno besedilo:
Up-712/03-6

12. 1. 2005

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe družbe A. A., d.o.o., Ž. - v stečaju na seji senata dne 21. decembra 2004

s k l e n i l o :

Postopek odločanja o ustavni pritožbi družbe A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cpg 365/2003 z dne 2. 10. 2003 se ustavi.

Obrazložitev

1. Pritožnica je po pooblaščencu vložila ustavno pritožbo zoper zgoraj navedeni sklep, s katerim je Višje sodišče v postopku zavarovanja ugodilo pritožbi upnika tako, da je sklep sodišča prve stopnje spremenilo in izdalo začasno odredbo proti pritožniku. V času, ko je postopek pred Ustavnim sodiščem tekel, so glede pritožnice nastopile pravne posledice uvedbe stečajnega postopka (sklep Okrožnega sodišča v Mariboru št. St 72/2004 z dne 28. 7. 2004, objavljen v Uradnem listu RS, št. 85-87/04 z dne 6. 8. 2004).

2. Na podlagi 6. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju ZUstS) se o vprašanjih, ki niso urejena s tem zakonom, glede na pravno naravo zadeve smiselno uporabljajo določbe zakonov, ki urejajo postopke pred sodišči.

Po določbi drugega odstavka 101. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in nasl. - v nadaljevanju ZPP) pooblastilo, ki ga je dal stečajni dolžnik, preneha, ko nastanejo pravne posledice začetka stečajnega postopka.

Ustavno sodišče je zato na podlagi smiselne uporabe prvega odstavka 208. člena ZPP stečajnega upravitelja pozvalo, naj se v roku 15 dni izjavi, ali prevzema postopek z ustavno pritožbo. Opozorilo ga je, da bo v nasprotnem primeru postopek lahko ustavilo.

3. Ker se stečajni upravitelj v postavljenem roku ni izjavil, da prevzema ustavno pritožbo, je Ustavno sodišče postopek ustavilo.

4. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi 6. člena ZUstS v sestavi: predsednica senata mag. Marija Krisper Kramberger ter člana Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić.

Predsednica senata

mag. Marija Krisper Kramberger


Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
3. 11. 2003
Datum odločitve:
12. 1. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
Objava:
Dokument:
US24311

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser