Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15667 odločitev)

Opravilna št.:
Up-530/03
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.530.03
Akt:
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Okrajnega sodišča v Mariboru št. I 02/01478 z dne 5. 7. 2002 in zoper sklep Okrajnega sodišča v Mariboru št. I 2002/01478 z dne 4. 4. 2002
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Okrajnega sodišča v Mariboru št. I 02/01478 z dne 5. 7. 2002 in zoper sklep Okrajnega sodišča v Mariboru št. I 2002/01478 z dne 4. 4. 2002 se zavrže.
Evidenčni stavek:
Po prvem odstavku 51. člena Zakona o Ustavnem sodišču ( v nadaljevanju ZUstS) je mogoče ustavno pritožbo vložiti šele, ko so izčrpana vsa redna in izredna pravna sredstva. Pritožnik ni izkazal, da bi zoper izpodbijana sklepa Okrajnega sodišča vložil pravna sredstva. Ker torej zoper izpodbijana sklepa sodišča prve stopnje niso izčrpana niti redna pravna sredstva, za obravnavanje ustavne pritožbe niso izpolnjene procesne predpostavke. Zato je Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrglo.


Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.

1.4.52.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Izčrpanje pravnih sredstev.
Pravna podlaga:
Člen 55.1.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:Polno besedilo:
Up-530/03-4

12. 1. 2005

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž., ki ga zastopa B. B., odvetnik v Z., na seji senata dne 21. decembra 2004 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) sklenilo:

Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Okrajnega sodišča v Mariboru št. I 02/01478 z dne 5. 7. 2002 in zoper sklep Okrajnega sodišča v Mariboru št. I 2002/01478 z dne 4. 4. 2002 se zavrže.

Obrazložitev

1. Pritožnik z ustavno pritožbo izpodbija v izreku navedena sklepa Okrajnega sodišča. V ustavni pritožbi navaja, da je za izpodbijani sklep o izvršbi št. I 2002/01478 z dne 4. 4. 2002 izvedel po tem, ko je ta postal pravnomočen, ugovora zoper navedeni sklep pa ni vložil med drugim tudi zaradi stroškov postopka. Zatrjuje tudi, da mu izpodbijani sklep Okrajnega sodišča v Mariboru št. I 02/01478 z dne 5. 7. 2002 ni bil vročen, ker je bil v času vročanja na dopustu, zaradi česar ni mogel pravočasno vložiti pritožbe. S temi navedbami pritožnik zatrjuje kršitev pravice do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave.

2. Po prvem odstavku 51. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) se lahko ustavna pritožba vloži šele, ko so izčrpana vsa pravna sredstva. Ker pritožnik vlaga ustavno pritožbo zoper sklepa Okrajnega sodišča, zoper katera še ni izčrpal niti rednih pravnih sredstev, je bilo treba ustavno pritožbo zavreči. Ugovor, da mu izpodbijana sklepa nista bila pravilno vročena, na odločitev o dopustnosti ustavne pritožbe ne vpliva.

3. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi druge alineje prvega odstavka 55. člena ZUstS v sestavi: predsednica senata mag. Marija Krisper Kramberger ter člana Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.

Predsednica senata

mag. Marija Krisper Kramberger


Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
31. 7. 2003
Datum odločitve:
12. 1. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US24312

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser