Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15670 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-4/05
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:U.I.4.05
Akt:
Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS št. 18/94, 29/94 - popr., 88/99, 90/99 - popr. in 79/01) (ZRTVS), 15. čl.
Izrek:
Postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti 15. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS št. 18/94, 29/94 - popr., 88/99, 90/99 - popr. in 79/01) se ustavi.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ustavi postopek za preizkus pobude, če pobudnik svojo pobudo umakne.
Geslo:
1.5.51.1.4.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Ustavitev postopka - Zaradi umika pobude/zahteve.
Pravna podlaga:
Člen 6, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-4/05
20. 1. 2005


SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Marjane Meško iz Maribora na seji dne 20. januarja 2005

sklenilo:

Postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti 15. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS št. 18/94, 29/94 - popr., 88/99, 90/99 - popr. in 79/01) se ustavi.

Obrazložitev

1. Dne 31. 12. 2004 je bila pri Ustavnem sodišču vložena pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti v izreku navedenih določb Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS). Z vlogo z dne 14. 1. 2005 je pobudnica Marjana Meško sporočila, da pobudo umika. Zato je Ustavno sodišče postopek za njen preizkus ustavilo.

2. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 6. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - ZUstS) v sestavi: podpredsednica dr. Mirjam Škrk ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo soglasno.


Podpredsednica
dr. Mirjam Škrk
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Marjana Meško, Maribor
Datum vloge:
3. 1. 2005
Datum odločitve:
20. 1. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
Objava:
Dokument:
US24320

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser