Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15667 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-184/02
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:U.I.184.02
Akt:
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/2000, 124/2000, 109/01, 108/02, 26/03 - ur.p.b., 135/03 in 20/04 - ur.p.b.) (ZPIZ), 53., 54., 55. in 198. čl.
Izrek:
Postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti 53., 54., 55. in 198. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/2000, 124/2000, 109/01, 108/02, 26/03 - ur.p.b., 135/03 in 20/04 - ur.p.b.) se ustavi.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ustavi postopek, če pobudnik v določenem roku ne odgovori na izrecen poziv Ustavnega sodišča zaradi izkazovanja pravnega interesa, to je ali je že svojo pravico uveljavil oz. ali pri pobudi še vztraja in kako bi morebitna zanj ugodna odločitev ustavnega sodišča lahko izboljšala njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.4.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Ustavitev postopka - Nedopolnitev pobude/zahteve.
Pravna podlaga:
Člen 28.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-184/02-10
20. 1. 2005

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Petra Zupana iz Tržiča na seji dne 20. januarja 2005

sklenilo:

Postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti 53., 54., 55. in 198. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/2000, 124/2000, 109/01, 108/02, 26/03 - ur.p.b., 135/03 in 20/04 - ur.p.b.) se ustavi.

Obrazložitev

1. Pobudnik izpodbija v izreku navedene določbe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1), s katerimi je urejeno zmanjšanje ali povečanje starostne pokojnine.

2. Pobudnik zatrjuje svoj pravni interes za vložitev pobude s tem, da je leta 1998, v času veljavnosti prejšnjega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92 in nasl.), dokupil nekaj mesecev zavarovalne dobe iz naslova služenja vojaškega roka, da bi leta 2002 ob dopolnitvi starosti 58 let dosegal delovno dobo 40 let in bi izpolnjeval pogoje za upokojitev in odmero pokojnine brez zmanjšanja pokojnine. Po izpodbijanih členih pričakuje takšno zmanjšanje.

Ustavno sodišče ga je zaradi izkazovanja pravnega interesa v času odločanja Ustavnega sodišča pozvalo, naj se izjavi, ali je že uveljavil pravico do pokojnine oziroma ali pri pobudi še vztraja in kako bi morebitna zanj ugodna odločitev Ustavnega sodišča lahko izboljšala njegov pravni položaj. Pri tem ga je opozorilo, da lahko postopek za preizkus pobude ustavi, če je v določenem roku ne bo dopolnil.

3. Ker pobudnik na poziv ni odgovoril in ni sporočil podatkov, potrebnih za nadaljevanje postopka, je Ustavno sodišče postopek ustavilo.

4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 28. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - ZUstS) v sestavi: podpredsednica dr. Mirjam Škrk ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu. Proti je glasovala sodnica Modrijan.


Podpredsednica
dr. Mirjam Škrk
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Peter Zupan, Tržič
Datum vloge:
12. 4. 2002
Datum odločitve:
20. 1. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
Objava:
Dokument:
US24323

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser