Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15670 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-201/04
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:U.I.201.04
Akt:
Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici (Uradni list RS, št. 41/99 in 25/04) (ZKGZ), 8. čl., 22. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 8. in 22. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici (Uradni list RS, št. 41/99 in 25/04) se zavrne.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zavrne pobudo kot očitno neutemeljeno, če pobudnik v svoji pobudi ne navaja razlogov, ki jih Ustavno sodišče še ne bi ocenilo.
Geslo:
1.5.51.1.5.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker je očitno neutemeljena.

1.5.51.1.5.1.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker je očitno neutemeljena - Ker je bilo o zadevi že odločeno, pa ni novih argumentov.
Pravna podlaga:
Člen 26.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-201/04-5
20. 1. 2005

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Ivana Grzetiča iz Pobegov na seji dne 20. januarja 2005

sklenilo:

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 8. in 22. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici (Uradni list RS, št. 41/99 in 25/04) se zavrne.

Obrazložitev

1. Pobudnik izpodbija določbe 8. in 22. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici (v nadaljevanju ZKGZ), ki predpisujejo obvezno članstvo in obvezno plačevanje članarine.

Meni, da so te določbe v neskladju z ustavno pravico do svobodnega združevanja.

2. Ustavno sodišče je navedene določbe ZKGZ že presojalo in odločilo, da niso v neskladju z Ustavo (odločba št. U-I-283/99 z dne 20. 3. 2003, Uradni list RS, št. 67/03 in OdlUS XII, 19). Pobudnik ne navaja razlogov, ki jih Ustavno sodišče še ne bi ocenilo. Zato je bilo treba pobudo kot očitno neutemeljeno zavrniti.

3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - ZUstS) in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 - popr.) v sestavi: podpredsednica dr. Mirjam Škrk ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo soglasno.


Podpredsednica
dr. Mirjam Škrk
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Ivan Grzetič, Pobegi
Datum vloge:
21. 7. 2004
Datum odločitve:
20. 1. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
Objava:
Dokument:
US24327

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser