Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15677 odločitev)

Opravilna št.:
Up-839/04
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.839.04
Akt:
Ustavna pritožba A. A. A. in B. B. zoper odločbo Ministrstva za okolje, prostor in energijo št. 351-02-123/2004 z dne 12. 10. 2004 in v zvezi s sklepom Upravne enote Nova Gorica št. 351-164/2004 z dne 19. 7. 2004
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. A. in B. B. zoper odločbo Ministrstva za okolje, prostor in energijo št. 351-02-123/2004 z dne 12. 10. 2004 in v zvezi s sklepom Upravne enote Nova Gorica št. 351-164/2004 z dne 19. 7. 2004 se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ker procesna predpostavka izčrpanosti pravnih sredstev ni podana, je Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrglo.


Geslo:
1.4.52.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Izčrpanje pravnih sredstev.

1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
Pravna podlaga:
Člen 55.1.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:Polno besedilo:
Up-839/04 - 4

31. 1. 2005

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. A. in B. B., obeh iz Ž. Ž., na seji senata dne 18. januarja 2005 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)

sklenilo:

Ustavna pritožba A. A. A. in B. B. zoper odločbo Ministrstva za okolje, prostor in energijo št. 351-02-123/2004 z dne 12. 10. 2004 in v zvezi s sklepom Upravne enote Nova Gorica št. 351-164/2004 z dne 19. 7. 2004 se zavrže.

Obrazložitev

1. Pritožnika vlagata ustavno pritožbo zoper zgoraj navedeni odločbi.

2. Po prvem odstavku 51. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) se lahko ustavna pritožba vloži šele, ko so izčrpana vsa pravna sredstva. Pritožnika izpodbijata posamičen akt, zoper katerega niso bila izčrpana vsa pravna sredstva, kar je po prvem odstavku 51. člena ZUstS pogoj za vložitev ustavne pritožbe. V obravnavani zadevi bi pritožnika zoper odločbo Ministrstva za okolje, prostor in energijo glede na drugi odstavek 1. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97 in nasl. - ZUS) lahko sprožila upravni spor. Brez izčrpanja tega pravnega sredstva ustavna pritožba ni dopustna, zato je Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrglo.

3. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi druge alineje prvega odstavka 55. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 - popr.) v sestavi: predsednica senata Milojka Modrijan ter člana dr. Janez Čebulj in Lojze Janko. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.

Predsednica senata

Milojka Modrijan


Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
17. 12. 2004
Datum odločitve:
31. 1. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US24345

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser