Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15670 odločitev)

Opravilna št.:
Up-566/04
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.566.04
Akt:
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 853/2004 z dne 7. 6. 2004
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 853/2004 z dne 7. 6. 2004 se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno pritožbo, vloženo pred izčrpanjem rednih pravnih sredstev, Ustavno sodišče zavrže.


Geslo:
1.4.52.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Izčrpanje pravnih sredstev.

1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
Pravna podlaga:
Člen 55.1.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:Polno besedilo:
Up-566/04 - 5

31. 1. 2005

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž. Ž., ki jo zastopa zakoniti zastopnik dr. B. B. iz Z. Z., njega pa C. C., odvetnik iz V. V., na seji senata dne 18. januarja 2005 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) sklenilo:

Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 853/2004 z dne 7. 6. 2004 se zavrže.

Obrazložitev

1. Pritožnica vlaga ustavno pritožbo zoper v izreku navedeno odločitev sodišča prve stopnje, s katero je bil zavrnjen njen tožbeni zahtevek za razveljavitev dokončne odločbe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje o zavrnitvi zahteve za priznanje Zoisove štipendije in tožbeni zahtevek za priznanje te pravice. Zatrjuje tudi neskladje Pravilnika o štipendiranju (Uradni list RS, št. 29/93 (pravilno 48/99) in nasl. - v nadaljevanju Pravilnik), ki ne upošteva otrok s posebnimi potrebami, s 14. in 22. členom Ustave.

2. Po prvem odstavku 51. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) se lahko ustavna pritožba vloži šele, ko so izčrpana vsa redna in izredna pravna sredstva.

Zoper odločitev sodišča prve stopnje je imela pritožnica na voljo pritožbo na Višje delovno in socialno sodišče. Ker ni izkazala, da bi izčrpala to pravno sredstvo, za obravnavanje ustavne pritožbe niso izpolnjene procesne predpostavke. Zato je Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrglo.

3. O pritožničinem predlogu za presojo ustavnosti Pravilnika bo Ustavno sodišče odločilo v posebnem postopku, namenjenemu presoji ustavnosti in zakonitosti predpisov.

4. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi druge alineje prvega odstavka 55. člena ZUstS in na podlagi prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 - popr.) v sestavi: predsednica senata Milojka Modrijan ter člana dr. Janez Čebulj in Lojze Janko. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.

Predsednica senata

Milojka Modrijan


Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
29. 7. 2004
Datum odločitve:
31. 1. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US24346

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser