Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15667 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-52/04
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:U.I.52.04
Akt:
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 3/04)
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Sprememb in dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 3/04) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Po drugem odstavku 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču je pravni interes za vložitev pobude podan, če izpodbijani predpis neposredno posega v pobudnikove pravice, pravne interese ali pravni položaj. Kako posegajo določbe izpodbijanega poslovnika v njegove pravice, pravne interese ali pravni položaj, pobudnik ni pojasnil. Zato je Ustavno sodišče pobudo zavrglo. 
Geslo:
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
Pravna podlaga:
Člen 25, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-52/04-5 
3. 2. 2005 
SKLEP 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Janeza Lampreta iz Celja, na seji dne 3. februarja 2005 
 
sklenilo: 
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Sprememb in dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 3/04) se zavrže. 
 
Obrazložitev 
 
 
1. Pobudnik izpodbija določbe členov 1, 2, 3, 4, 8, 10 in 11 Sprememb in dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (v nadaljevanju Poslovnik), ki urejajo odločanje Mestnega sveta na korespondenčni seji. Izpodbijane določbe naj bi bile v neskladju z Ustavo in s 35. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in nasl. – ZLS). 
 
2. Pobudnik navaja, da je član Mestnega sveta in da je v postopku sprejemanja opozarjal na nezakonitost izpodbijanih določb in na nevarnost njihovih zlorab. 
 
3. Na podlagi prvega odstavka 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) lahko da vsakdo pobudo, da se začne postopek za oceno ustavnosti predpisa, če izkaže pravni interes. Pravni interes je podan, če izpodbijani predpis neposredno posega v pobudnikove pravice, pravne interese ali pravni položaj. Kako posegajo določbe izpodbijanega poslovnika v njegove pravice, pravne interese ali pravni položaj, pobudnik ni pojasnil. Navaja le, da je član Mestnega sveta in da je opozarjal na nezakonitost izpodbijanih določb. Vendar samo s takšnimi navedbami ni mogoče izkazati pravnega interesa na podlagi 24. člena ZUstS. Zato je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.  
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodnika dr. Zvonko Fišer, mag. Marija Krisper Kramberger, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo soglasno. 
 
Predsednik 
dr. Janez Čebulj 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Janez Lampret, Celje
Datum vloge:
24. 2. 2004
Datum odločitve:
3. 2. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US24361

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser